Elektrostymulacja w logopedii

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu elektroterapii i elektrodiagnostyki w procesie logopedycznym. Poznają Państwo i nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania prądów w usprawnianiu procesu terapeutycznego w dysfunkcjach takich jak: po operacji rozszczepu warg i podniebienia, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia napięcia mięśniowego, ślinienie,  dyslalia obwodowa, mowa nosowa (rynolalia), afazja motoryczna, dyzartria, wysiękowe zapalenie uszu, niedosłuchy, problemy z połykaniem pokarmów, ksztuszenie podczas jedzenia i picia, po adenotomii itd.

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 1300 zł

 
Cena szkolenia nie obejmuje  urządzenia.
Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia, każdy  uczestnik musi mieć własny elektrostymulator. Jest możliwość zakupu elektrostymulatora z dodatkowymi elektrodami, cena między 500-650 zł (faktura)
Prosimy o deklaracje chęci zakupu w uwagach w formularzu.
 

Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Elektrodiagnostyka pozwoli Państwu ocenić pobudliwość nerwów i mięśni i zastosować odpowiedni proces terapeutyczny. Polega ona na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji.Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe podniebienia, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Prowadząca: Ewa Wojewoda

Czas : 9.00- 18.00

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uprawniający do przeprowadzenia podstawowych zabiegów z zakresu elektrostymulacji.

 1. Zapoznanie z strukturami anatomicznymi (mięśnie, nerwy, fałdy) w aspekcie elektrostymulacji.
 2. Zapoznanie z odziaływaniem prądów wysokiej, średniej i małej częstotliwości
 3. Zabiegi elektrolecznicze przy użyciu prądu stałego:

a)galwanizacja

b)jontoforeza

 1. Prądy małej częstotliwości

a)elektrostymulacja

b)impulsy prostokątne

c)impulsy trójkątne

 1. Elektrodiagnostyka .Metody stosowane w elektrodiagnostyce układu nerwowo-mięśniowego:

a)metody jakościowe

b)metody ilościowe

 1. Aparaty do elektrostymulacji
 2. Prąd małej częstotliwości w leczeniu porażeń krtani , fałdów, nerwów, niedowładów,
 3. Elektrostymulacja czynnościowa
 4. Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS — transcutaneous electrical nervestimulation).
 5. Metody i praktyczne zastosowanie elektrostymulacji podniebienia, krtani, warg, języka i m. twarzy.
 6. Metodyka zabiegów.
 7. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów i elektrostymulacji.
 8. Prądy średniej częstotliwości.
 9. Prądy interferencyjne prądy Nemeca.
 10. Modulowane prądy średniej częstotliwości.
 11. Zasady postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym i zasady bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektroleczniczych.
 12. Aparaty do elektrostymulacji.