Dyzartria

Zapraszamy na szkolenie Dyzartria

ZAPISZ SIĘ
PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicja, patomechanizm, objawy dyzartrii;
2.Klasyfikacja dyzartrii
3.Diagnoza osób z dyzartrią
4.Terapia dyzartrii
- podstawowe zasady usprawniania osób z dyzartrią
- wybrane metody i techniki usprawniania
INFORMACJE O WYKŁADOWCY
dr hab. n. hum. Olga Jauer –Niworowska psycholog kliniczny, logopeda; pracownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w IPS UW
Wykształcenie:

 • 1985-1990: studia psychologiczne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zakończone uzyskaniem tytułu magistra psychologii
 • 1994-1996: studia logopedyczne na Pomagisterskim Studium Logopedycznym przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem tytułu logopedy dyplomowanego
 • 1998: specjalizacja pierwszego stopnia z psychologii klinicznej
 • 2006: nadany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych po obronie pracy doktorskiej na temat Zaburzenia mowy w chorobie Wilsona na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • 2017 Tytuł doktora habilitowanego po ocenie monografii Zaburzenia mowy u osób z chorobą Parkinsona – nie tylko dyzartria, wyd. Wydział Polonistyki UW, Warszawa, 2016

Wybrane kursy i szkolenia:

 • 1994: Neurofizjologiczne podstawy usprawniania dzieci niepełnosprawnych, Dolnośląska Fundacja Pomoc Dzieciom, Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny, Wrocław
 • 1995: Activity Programmes for Body Awareness Contact and Communication, CMPP MEN, Warszawa
 • 1998: Zmodyfikowany program psychofizjologicznej terapii jąkania, CMPP MEN, Warszawa
 • 2000: Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, CMPP MEN, Warszawa
 • 2002: Logopedyczne warsztaty naukowo-szkoleniowe dotyczące wspomagających metod porozumiewania się – III stopień, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Gdańsk
 • 2006: Integracja odruchów twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa
 • 2006: Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych z układem ruchowym całego ciała, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa
 • 2008: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych, Poradnia Logopedyczna Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • 2008: Ruch dla uczenia się (Move to Learn) – efektywny program percepcyjno-motoryczny do zastosowania w twojej klasie, Move to Learn we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

 • 1990-1997: praca na etacie psychologa w Dziale Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniami Mózgowymi w Zespole Opieki Zdrowotnej Wrocław Fabryczna, ul. Podróżnicza 26/28
 • 1998: praca na etacie psychologa w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • 1999-2007: praca na etacie asystenta w Zakładzie Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • od 2007 do chwili obecnej: zatrudniona na etacie adiunkta w Pracowni Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40
 • od 2001 do chwili obecnej: praca terapeutyczna z pacjentami z neurogennymi zaburzeniami mowy w Laboratorium Zaburzeń Mowy, Czytania i Pisania w Zakładzie Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej, a następnie w Poradni Logopedycznej APS, ul. Częstochowska 12, Warszawa

PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z TEMATEM SZKOLENIA

 1. Jauer – Niworowska O., Kwasiborska J. - Dyzartria Wskazówki do diagnozy różnicowej poszczególnych typów dyzartrii - wyd. Komlogo, Gliwice, 2009 (47 stron)-6
 2. Jauer – Niworowska O. - Dyzartria nabyta Diagnoza logopedyczna i terapia osób dorosłych- wyd. APS, Warszawa, 2009. (81 stron)-12
 3. Jauer – Niworowska O.- Badania osób z dyzartrią w przebiegu choroby Wilsona (wnioski z badań) – Logopedia - T. 36 / 2007 (str. 267-274)2
 4. Jauer - Niworowska O., Litwin M. – Dyzartria - –W: (red.) Klukowski K., Talar J., Domaniecki J. - Rehabilitacja po urazach głowy - wyd. AWF, Warszawa, 2009 - (str. 99 – 139)-5
 5. Litwin M., Jauer – Niworowska O. – Dysfagia - W: (red.) Klukowski K., Talar J., Domaniecki J. - Rehabilitacja po urazach głowy - wyd. AWF, Warszawa, 2009 - (str. 139 – 152)-5
 6. Jauer – Niworowska O. – Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej – Szkoła Specjalna 2010 nr 4 s.275-286-2
 7. Jauer – Niworowska O.- Zaburzenia mowy w chorobie Wilsona - „Poradnik językowy” , 2007 nr 8 (str. 66 – 77) - 6
 8. Jauer – Niworowska O.- Diagnoza zaburzeń dyzartrycznych z uwzględnieniem ich patomechanizmu na podstawie doświadczeń własnych i danych z literatury przedmiotu - . W: (red.) J. Porayski – Pomsta - Diagnoza i terapia w logopedii - wyd. Dom wydawniczy „Elipsa” Warszawa 2008 (str.117-126) - 3