Diagnoza i terapia dysfagii neurogennych

Zapraszamy na skończenie  specjalistów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu dysfagii.
ZAPISZ SIĘ

Program:

 1. Fizjologia procesu połykania
 2. Specyfika osób chorych neurologicznie
 3. Dysfagia w stanach ostrych
 4. Dysfagia w chorobach postępujacych (SM, SLA, ch.Parkinsona, ch.Wilsona etc)
 5. Pacjent z rurką tracheostomijną
 6. Objawy dysfagii
 7. Diagnozowanie–badania instrumentalne, rola wywiadu, badanie logopedyczne, testy wody, interpretacja wyników
 8. Sposoby oddziaływań
 9. Ćwiczenia bezpośrednie i kompensacyjne (ćwiczenia)
 10. Modyfikacje diety
 11. Alternatywne metody karmienia
 12. Omówienie przypadków klinicznych (filmy)

Prowadząca: mgr Katarzyna Zaraś, pedagog specjalny, neurologopeda, absolwentka APS i SWPS w Warszawie. Przez 8 lat związana ze Szpitalem Rehabilitacji Neurologicznej Uzdrowiska Konstancin - Zdrój, gdzie prowadziła diagnozę i terapię dorosłych po udarach, urazach czaszkowo - mózgowych i innych incydentach neurologicznych. Aktualnie pracuje z podopiecznymi fundacji AVALON - głównie dorosłymi z ciężkimi postaciami MPD. Współpracuje również z warszawskimi uczelniami (APS, SWPR) prowadząc zajęcia i hospitacje z zakresu afazji i dysfagii dla studentów kierunków logopedia i neurologopedia. Współautorka facebookowego profilu "Terapia po udarze", którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy neurologopedycznej i neuropsychologicznej w jak najbardziej przystępnej formie.