Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych. Podejście neurobiologiczne.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 600 zł

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone dla logopedów, neurologopedów, terapeutów i opiekunów osób dorosłych z afazją.

Opis: Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę na temat sposobu diagnozowania i prowadzenia terapii pacjentów z afazją, ze szczególnym uwzględnieniem afazji głębokich. Omawiany podczas szkolenia autorski program kładzie ogromny nacisk na nieopresyjne postępowanie wobec osób dotkniętych afazją, ale jednocześnie bazuje na najnowszej wiedzy neurobiologicznej, dzięki czemu możliwe jest programowanie terapii krok po kroku. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną filmy i nagrania z pacjentami ukazujące konkretne dysfunkcje wymagające interwencji oraz skuteczne, zweryfikowane praktycznie techniki pracy. Po szkoleniu prowadząca będzie dostępna na indywidualne konsultacje przypadków.

Cel szkolenia: przybliżenie w sposób przystępny i praktyczny wiedzy na temat diagnozy i terapii osób z afazją.

Program szkolenia:

  1. Neurobiologiczne uwarunkowania afazji u osób dorosłych.
  2. Diagnoza afazji (medyczna, poznawcza, językowa).
  3. Neurobiologiczna terapia afazji (afazja czuciowa, ruchowa).
  4. Zaburzenia zmysłów u osób po incydentach neurologicznych a terapia afazji.
  5. Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją.
  6. Programowanie języka w afazji.
  7. Analiza materiałów audiowizualnych.
  8. Konsultacje indywidualne.

Korzyści: wiedza na temat rodzajów afazji, znajomość sposobów diagnozowania zaburzeń językowych oraz neurobiologicznych uwarunkowań u pacjentów z afazją, zapoznanie się ze sposobami terapii.

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w materiały dotyczące diagnozy i terapii afazji (opisy, kwestionariusze, modele itp.) oraz skrypt będący podstawą szkolenia.

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej UJ oraz logopedii UP w Krakowie; neurologopeda w Centrum Origin Karków; glottodydaktyk w Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego UP w Krakowie. Specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, terapii miofunkcjonalnej i PNF; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktorka naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób dorosłych chorych neurologicznie, dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi oraz w nauczaniu wymowy obcokrajowców. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.