Czary Mary czyli wywołanie głoski R poprzez transformację dziąsłowego D

„Czary Mary czyli wywołanie głoski R poprzez transformację dziąsłowego D”

🗓Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 350 zł
📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
 
Autorska, innowacyjna metoda pracy Karoliny Kuny
Słowo od autorki:
 
„W codziennej pracy zawodowej łączę różne metody wywołania głoski R dobierając je do możliwości anatomiczno-emocjonalnych dziecka i jego rodziny. Na kursie prezentuję autorską ścieżkę terapeutyczną z gotowymi materiałami do każdego etapu w terapii rotacyzmu, opartą głównie (nie mylić w „wyłącznie”) o metodę transformacji głoski D”.
 
Prowadzący: Karolina Kuna – logopeda, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji, autorka publikacji, autorka warsztatów pracy z dziećmi dla rodziców i specjalistów.
 
 
 
Plan szkolenia:
Badanie logopedyczne
Budowa aparatu artykulacyjnego
Pozycjonowanie w terapii, budowanie napięcia
Różnicowanie słuchowe w substytucjach
Magiczne miejsce”
Sztuczna szczęka w terapii logopedycznej
Ćwiczenia przygotowawcze:
– szeroki język
– usypianie języka
– język piłka
– ćwiczenia izometryczne
– „klej”, „klej II”
– glonojad
– łyżeczka
Rozćwiczenie języka z głoską L
Konkurs sprawności języka
Transformacja głosek „t, d, n”
Wywołanie wibracji
Utrwalanie, przegląd książek
Przykładowy zeszyt logopedyczny w terapii rotacyzmu
Pytania dodatkowe:
– Co zrobić z R bezdźwięcznym?
– Co zrobić, gdy rodzic nie wyraża zgody na korekcję wędzidełka?
Realizacje asymetryczne;