Wprowadzenie do mindfulness – wszystko co potrzebujesz wiedzieć o uważności, aby zacząć z niej korzystać od dzisiaj – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

Obiorcy: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni.

Opis: Jesteśmy wszyscy zmęczeni i wiemy dlaczego. Szczególnie zmęczeni są nauczyciele. Nie musisz stać bezczynnie wobec niesprzyjających okoliczności, ten warsztat pokaże ci, jak możesz osłabiać wpływ trudności na swoje codzienne życie. Jest to warsztat z elementami wykładowymi prezentujący uważność (ang. Mindfulness) w kontekście edukacji szkolnej. W pierwszej części prezentacja zasad i ćwiczeń wspierających odporność i dobre samopoczucie nauczyciela oraz zapobiegające wypaleniu. W drugiej części zostanie poruszony temat stresu i sposobów opanowywania stresu. 

Cele: Poznanie koncepcji rozwijania uważności, podniesienie świadomości na temat ograniczenia szkodliwych czynników powodujących wypalenie, poznanie kilku ćwiczeń do zastosowania w celu: wzmacniania odporności oraz opanowywania stresu.

Program szkolenia:

  1. Co to jest uważność?
  2. Co oferuje uważność dla nauczycieli?
  3. Jak działa autopilot i kiedy jest szkodliwy?
  4. Reakcja stresowa i intensywne emocja – wzorce reagowania?
  5. Jak zacząć panować nad stresem?

Korzyści: Uczestnik dowie się czym jest uważność i dowie się jak jej efekty mogą poprawić jego komfort życia w codzienności, rozpozna własne tendencje reakcji stresowej i dowie się jak może rozwijać umiejętności redukowania wpływu stresu z wykorzystaniem uważności.

Materiały szkoleniowe: Uczestnik otrzyma materiał wprowadzający do teorii uważności (mindfulness) - spis 6 ćwiczeń do wykorzystania po zajęciach, listę lektur oraz krótkie nagranie, jeśli będzie zainteresowany ćwiczeniem prezentowanym na warsztacie.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Ewa Orłowska – nauczycielka uważności i współczucia w nurtach MBSR  - Redukcja stresu w oparciu o uważność, MBLC – Kurs Życie w oparciu o uważność oraz CBLC – Kurs Życie w oparciu o współczucie, superwizorka procesu mindfulness, certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy. Edukatorka, pracowała jako nauczyciel, dyrektor szkoły oraz nauczyciel konsultant w Ośrodku Rozwoju Edukacji.