Warsztat wprowadzający do kursu masażu Shantali Special Care – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 200 zł

Opis: Techniki masażu Shantali powstały w Indiach, będąc formą masażu niemowląt. Z masażu dziecka wyłoniła się ustrukturyzowana metoda dotykowa, będąca podejściem opartym na szacunku i budowaniu szczególnej relacji z masowanym człowiekiem. Masaż Shantali znajduje swoje zastosowanie dla każdej osoby, niezależnie od wieku i od tego, czy osoba jest dotknięta dodatkowymi obciążeniami psycho – fizycznymi, czy też nie. Ponadto Shantala jest łatwa do nauczenia, prosta i może być idealnym narzędziem wzmacniającym więź między rodzicem a odbiorcą opieki. Wielu opiekunów, rodziców i wolontariuszy oraz inne osoby, które mają z tymi technikami doświadczenie, jest entuzjastycznie nastawionych.

Warsztat ma za zadanie wprowadzić kandydatów na instruktorów masażu Shantali Special Care w świat dotyku. Podczas warsztatu uczestnik zapozna się z podstawami technik stosowanych podczas masażu Shantali.

Program szkolenia:

  1. Pochodzenie technik masażu
  2. Dla kogo przeznaczony jest masaż
  3. Przeciwwskazania do masażu
  4. Korzyści z przeprowadzania masażu
  5. Omówienie technik w masażu
  6. Wybrane techniki masażu dziecka.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzony przez certyfikowaną i superwizowaną przez holenderską organizację trenów masażu Shantali Special Care trenerkę – mgr Ilonę Brzozowską – Misiewicz, neurologopedę, specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Trenerka ma bogate doświadczenie w pracy z ciałem. Przez ponad 10 lat konsultowała pacjentów pediatrycznych na oddziale rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, posiada także instruktorskie uprawnienia do terapii wg. Koncepcji R.C. Moralesa i Padovan. Ukończyła III moduły terapii manualnej Sanjo. Jest wykładowcą akademickim i prowadzi, między innymi, zajęcia dedykowane wczesnemu wspomaganiu rozwoju na Uniwersytecie Gdańskim, UMK i WSB w Toruniu, DSW i PWSNS we Wrocławiu, UKW w Bydgoszczy. W trakcie kursu całościowego masażu Shantali Special Care (plan wrzesień 2021 – 3 dni), trenerka prezentuje nie tylko techniki masażu, ale propaguje holistyczne podejście do pracy z pacjentem.