Warsztat – Krytyczne myślenie – jako element 4K – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 89 zł

Odbiorcy: Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, opiekunowie projektów, nauczyciele świetlic, pedagodzy, wychowawcy klas IV-VIII.

Opis: Po szkoleniu nauczyciel poszerzy swój zakres wiedzy dotyczący krytycznego myślenia. Zyska pewność w pracy metodą projektową. Będzie potrafił konstruować codzienne aktywności z uwzględnieniem krytycznego myślenia.

Program szkolenia:

  1. 4K – czym są kompetencje przyszłości - przypomnie.
  2. Krytyczne myślenie - codzienne aktywności z uwzględnieniem tej kompetencji.
  3. Krytyczne myślenie - przykłady gier i zabaw.
  4. Pomysł na projekt.

Materiały szkoleniowe:

  • gotowy zestaw pomocy dydaktycznych do rozwijania kompetencji Krytyczne myślenie.

Korzyści: Praktyczny warsztat ukazujący ćwiczenia, zabawy, gotowe przykłady zadań służących rozwijaniu tej kompetencji. Możliwość późniejszych konsultacji z trenerem.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Agnieszka Besser - Krysiak - sprawdź więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol