Umiejętności społeczne jak wspierać ich rozwój w codzienności – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 250 zł

Odbiorcy: szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, opiekunów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Opis: Kompetencje społeczne, czyli umiejętności efektywnego radzenia sobie w sytuacjach społecznych, są nam niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie. Dzieci, które przez pandemię i coraz większy dostęp do technologii, nie mają już tak wielu okazji do ćwiczenia umiejętności społecznych na podwórku, tym bardziej potrzebują wsparcia specjalistów w tym zakresie. Szkolenie to ma na celu wskazanie konkretnych wskazówek dotyczących tego jak wspierać rozwój umiejętności społecznych u dzieci w codzienności.

Celem szkolenia jest nauczenie – za pomocą konkretnych strategii i pomocy – w jaki sposób wspierać rozwój umiejętności społecznych u dzieci.

Program szkolenia:

  1. Czym są umiejętności społeczne?
  2. Dlaczego tak ważne jest to by wspierać rozwój umiejętności społecznych?
  3. Co robić by wspierać dzieci w rozwijaniu ich umiejętności społecznych?
  4. Jak rozmawiać z dzieckiem na temat umiejętności społecznych?
  5. Pomoce i przykłady sytuacji w których można wspierać rozwój umiejętności społecznych.

Korzyści: konkretne strategie i sposoby działania zaczerpnięte z pracy praktyka.

Materiały szkoleniowe: scenariusze zajęć.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Natalia Supeł Lipińska – psycholog dzieci i młodzieży, pedagog, trener umiejętności społecznych. Jest absolwentką psychologii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadzi również spotkania konsultacyjne dla rodziców i szkolenia dla kadry przedszkolnej i szkolnej.