Uczeń z ADHD – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 159 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń neurorozwojowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wspierającymi dziecko z ADHD w placówce edukacyjnej.

Program szkolenia:

 1. Neurobiologia ADHD.
 2. ADHD – objawy, przyczyny.
 3. Podtypy ADHD i ich charakterystyka.
 4. Choroby i zaburzenia mylone z ADHD.
 5. Objawy ADHD na poszczególnych etapach edukacyjnych.
 6. Potrzeby ucznia z ADHD.
 7. Nauczyciel kontra uczeń z ADHD.
 8. Strategie wspierające ucznia z ADHD w klasie.
 9. Plan aktywności, struktura lekcji, wzmocnienia, konsekwencje i kontrakt.
 10. Współpraca z rodzicami.
 11. Pytania uczestników.

Korzyści: Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • dysponuje wiedzą ogólną z zakresu zaburzeń neurorozwojowych
 • potrafi rozpoznać objawy i deficyty związane z ADHD
 • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole
 • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.