Uczeń i przedszkolak z Zespołem Aspergera dla nauczycieli niebędących specjalistami – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 150 zł

Opis: Dziecko z  Zespołem Aspergera to mały indywidualista. Nim dojdą specjaliści i rodzice  do prawidłowej diagnozy, może być postrzegane zarówno jako mały geniusz ( prawdopodobnie jest dziedzina , w której znacznie przewyższa wiedzą swoich rówieśników) jak i dziecko „niegrzeczne” i „ źle wychowane”. Jeśli w grupie przedszkolnej jest  maluch z ZA, nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim pracować, jakie zachowania są typowe,  na zmianę których można mieć wpływ. Do  najważniejszych zadań będzie  należało nauczenie go trudnej sztuki rozpoznawania własnych emocji oraz rozwinięcie kompetencji społecznych.

Korzyści: Podczas szkolenia część teoretyczna wzbogacona będzie o część praktyczną – pomysły na zabawy i ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz całej grupy, w której maluch z ZA się znajduje.

Program szkolenia:

  1. Charakterystyka obrazu klinicznego dziecka z zespołem Aspergera.
  2. Omówienie jakościowych nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych dziecka z zespołem Aspergera.
  3. Przedstawienie  sposobów  motywowania dziecka z zespołem Aspergera.
  4. Sposoby rozwijania inteligencji emocjonalnej dziecka z zespołem Aspergera.
  5. Zabawy i ćwiczenia pomagające rozpoznać stany emocjonalne  oraz poszerzające  wiedzę o własnych emocjach dziecka z ZA do zastosowania dla całej grupy.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Ewa Mordalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/