Sztuka tworzenia efektywnych rozwiązań edukacyjnych. Projektowanie innowacji pedagogicznych – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 19 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie dedykowane jest wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół, którzy pragną zostać wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z projektowaniem innowacji pedagogicznych na każdym etapie edukacyjnym.

  Opis:Czy chciałbyś/abyś stać się architektem przyszłości edukacji? Zapraszam do fascynującej podróży przez świat projektowania innowacji pedagogicznych. Ten wyjątkowy warsztat pomoże Ci odkryć potencjał twórczego myślenia, aby przekształcić tradycyjne metody nauczania w dynamiczne i nowoczesne strategie edukacyjne.

  Cele szkolenia:

  • Zrozumienie istoty innowacji pedagogicznych oraz ich roli w poprawie jakości procesu nauczania
  • Opanowanie kluczowych etapów projektowania innowacji, od diagnozy potrzeb po wdrażanie i ewaluację
  •  Doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia i generowania nowatorskich pomysłów edukacyjnych
  • Nauka praktycznych narzędzi i technik projektowania, które dostosowują się do unikalnych potrzeb uczniów

  Program szkolenia:

  1. Pojęcie innowacji pedagogicznej i jej roli w procesie nauczania.
  2. Zapoznanie z kluczowymi etapami projektowania innowacji pedagogicznych.
  3. Rozwinięcie umiejętności analizy potrzeb uczniów i dostosowywania innowacji do tych potrzeb.
  4. Poznanie technik generowania pomysłów i metod oceny ich potencjału.

  Korzyści:

  • rozwinięcie kreatywnego myślenia,
  • poprawa jakości nauczania,
  • zrozumienie procesu innowacji,
  • zwiększenie satysfakcji zawodowej,
  • inspiracja i motywacja.

  Materiały szkoleniowe: Po szkoleniu uczestnicy otrzymają ebook z materiałami pomocnymi podczas projektowania innowacji pedagogicznych.  

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: mgr Alina Stańczak– Absolwentka Biologii w SGGW. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach: Chemia, Pedagogika, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie w oświacie. Trener Procesu wspomagania placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Czynny nauczyciel w szkole podstawowej, technikum i szkole dla dorosłych. Autorka innowacji pedagogicznych, stale poszukująca nowych metod nauczania.