Nie czuj się wypalony zawodowo! – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 159 zł

Odbiorcy: Warsztat adresowany jest do nauczycieli i pedagogów szkolnych, którzy narażeni są w pracy zawodowej na doświadczanie stresu.

Opis: Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu i wypracowanie strategii radzenia sobie z nim w sytuacjach trudnych. Zdobycie wiedzy z zakresu mechanizmów wywołujących stresu oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. Wzrost umiejętności pracy nad minimalizowaniem  stresu zawodowego oraz wykorzystania konkretnych technik odstresowujących. Wypracowanie indywidualnych strategii radzenia sobie w  sytuacjach trudnych.

Program szkolenia:

 1. Stres i sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • czym jest stres – istota zjawiska: mechanizm powstawania, przyczyny i objawy stresu,
 • typy reakcji na stres i ich skutki,
 • najczęstsze sytuacje stresujące dla pedagogów i konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem.
 1. Omówienie najbardziej znanych i sprawdzonych sposobów relaksacji oraz próba ich praktycznego zastosowania.
 • progresywna relaksacja mięśni Jacobsona,
 • Mindfulness,
 • trening Autogenny Schultza,
 • medytacja i Self - Compassion,
 • techniki wizualizacyjne.

Korzyści - Uczestnicy:

 1. Zdobędą wiedzę nt. zjawiska stresu i jego potencjalnego wpływu na życie i zdrowie.
 2. Zdiagnozują sytuacje stresogenne w życiu zawodowym.
 3. Nabędą umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem wskutek praktycznego poznania technik antystresowych.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Magdalena Wolfart – Samselska – absolwentka pedagogiki, dyplomowany doradca zawodowy, coach i trener. Terapeutka w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Uczestniczka Programu Pomocy Psychologicznej w ujęciu GESTALT. Posiada czternastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, studentami oraz kobietami przewlekle chorymi. Doświadczenie zdobyła m.in. w projektach: „Reaktywacja 45+”, „Moje Życie – Mój Projekt”, „Przedsiębiorcza Uczelnia”, „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, „Otwarci na Jutro”. Dotychczas przeprowadziła  ponad dwa tysiące godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, coachingu i terapii. Prowadziła również zajęcia ze studentami z zakresu: rozwoju zawodowego człowieka, rekrutacji i selekcji pracowników oraz rozwoju osobistego coacha. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Sensi Institute i Akademią Leona Koźmińskiego. Jest współzałożycielką Gabinetu Psychoterapii Integratywnej PSYCHE INTITUTE.