Jak ograniczyć bóle kręgosłupa u nauczycieli? – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 230 zł
 
Program szkolenia :
  1. Organizacja stanowiska pracy do prowadzenia nauki zdalnej. 
  2. Świadome oddychanie jako skuteczna strategia kontroli poziomu stresu. 
  3. W jaki sposób sprawdzić czy dobrze oddycham- proste testy do autooceny wzorca oddechowego.
  4. Ugruntowanie pozycji ciała - funkcja podporowa, regulacyjna i sensoryczna stóp.
  5. Oczy i język - dlaczego warunkują optymalne ustawienie głowy w przestrzeni.
  6. Co mogę zrobić dla poprawy funkcjonowania mięśni krtani?
  7. Układ przedsionkowy i jego znaczenie dla normalizacji napięcia mięśniowego.
  8. Proste ćwiczenia na aktywne przerwy podczas prowadzenia zajęć on- line z uwzględnieniem wpływu na ustawienie i otwarcie klatki piersiowej.
  9. „Miodobranie” - sposób na autorelaksację twarzy i szyi.
  10. Automasaż z wykorzystaniem drobnych przyborów: piłeczka, szczotka, rolery, bańki próżniowe.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Sylwia Mętel, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fizjoterapii, instruktor terapii N.A.P. zrzeszony w NAPAcademy (www.renatahorst.de), fizjoterapeuta z ponad 20-letnim stażem w zawodzie, praktyka prywatna Gabinet Fizjoterapia personalna al. Jana Pawła II 82 w Krakowie we współpracy w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym, nauczyciel akademicki od 2005 r. aktualnie adiunkt w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie (http://wrr.awf.krakow.pl/instytut-nauk-stosowanych/125-artykuly-pracownikow/1085-dr-sylwia-metel) gdzie prowadzi zajęcia praktyczne i wykłady na kierunku fizjoterapia i terapia zajęciowa oraz ze studentami programu Erasmus+. W oparciu o doświadczenia z czynnego udziału w projekcie Mistrzowie dydaktyki realizuje zajęcia metodą tutoringu. Kwalifikowany instruktor pływania, żeglarstwa, sportu osób niepełnosprawnych, Mama dwóch synów w wieku szkolnym.