Stymulacja zaburzonego przetwarzania wzrokowego u dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 169 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać strategię wspierającą rozwój dzieci z deficytami.

Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą percepcji wzrokowej, która ma znaczący wpływ na naukę czytania i pisania.

Program szkolenia:

 1. Fizjologia układu wzrokowego
 2. Rozwój funkcji wzrokowych
 3. Składowe spostrzegania wzrokowego niezbędne w nauce czytania i pisania
 4. Percepcja wzrokowa: wyjaśnienie procesu, funkcje, objawy zaburzeń w poszczególnych aktywnościach
 5. Testy diagnostyczne
 6. Analiza i synteza wzrokowa
 7. Czy dominacja stronna ma znaczenie dla nauki czytania i pisania?
 8. Strategie terapeutyczne oparte na materiale tematycznym, literowym i atematycznym
 9. Pytania uczestników.

Korzyści: Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • dysponuje wiedzą ogólną z zakresu percepcji wzrokowej
 • zna składowe spostrzegania wzrokowego niezbędne do nauki czytania
 • potrafi rozpoznać objawy i deficyty związane z deficytami percepcji wzrokowej
 • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka
 • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe
 • otrzymuje gotową pomoc w pdf do pracy.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.