Stanowczo, łagodnie, bez lęku – o asertywnej komunikacji pedagoga – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 210 zł

Osoba prowadząca wymaga włączonych kamerek internetowych od wszystkich uczestników przez cały czas udziału w szkoleniu (poza przerwą). Brak włączonej kamerki oznacza niemożność wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Odbiorcy: Warsztat skierowany jest do pedagogów, którzy: chcą rozwijać umiejętność asertywnego komunikowania się w środowisku szkolnych, są nastawieni na rozwój własnych kompetencji i umiejętności, chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, dbać o swoje granice, skuteczniej wyrażać swoje przekonania i osiągać założone cele, na co dzień spotykają się z wyzwaniami w komunikacji z uczniami, rodzicami / opiekunami lub borykają się z trudnościami z porozumieniem się w środowisku pracy.

Opis: Asertywność to pomysł na to, jak wykorzystać w pełni swoje prawa ale tylko do granicy, za którą rozciągają się prawa innych osób. /Maria Król Fijewska/ Asertywność oznacza umiejętność dbania o własne potrzeby, emocje, wyrażanie swojego zdania, stawianie adekwatnych granic. Dzięki niej budujemy swoje relacje w sposób dla nas bezpieczny, zapobiegając przekraczaniu naszych norm i granic. To również sztuka porozumiewania się z innymi bez przemocy, presji i nacisku. Tematyka warsztatu skupiona jest wokół narzędzi asertywnej komunikacji i ich praktycznego wykorzystania w środowisku szkolnym.

Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności niezbędnych do konstruktywnego i asertywnego porozumiewania się z dziećmi, rodzicami/opiekunami oraz współpracownikami w środowisku szkolnym.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do tematu asertywności
  2. Moja mapa asertywności
  3. Moje prawa, uczucia i potrzeby
  4. Moje terytorium - moje granice
  5. Asertywny komunikat w oparciu o język Porozumienia bez Przemocy (NVC)

Korzyści - Po warsztacie uczestnicy:

  • zwiększą umiejętność asertywnej komunikacji
  • zdobędą umiejętność rozpoznawania różnic pomiędzy uległością, asertywnością i agresją
  • zwiększą umiejętność rozwiązywania problemów i konkretnych sytuacji konfliktowych w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – dziecko, dziecko- dziecko
  • poszerzą znajomość własnych praw i umiejętność ich obrony
  • wzbogacą swoje kompetencje miękkie o nazywanie i wyrażanie emocji, formułowanie komunikatów ,,ja” zgodnie z założeniami Porozumienia bez Przemocy, identyfikowanie i komunikowanie własnych potrzeb.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Magdalena Wolfart – Samselska – absolwentka pedagogiki, dyplomowany doradca zawodowy, coach i trener. Terapeutka w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Uczestniczka Programu Pomocy Psychologicznej w ujęciu GESTALT. Posiada czternastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, studentami oraz kobietami przewlekle chorymi. Doświadczenie zdobyła m.in. w projektach: „Reaktywacja 45+”, „Moje Życie – Mój Projekt”, „Przedsiębiorcza Uczelnia”, „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, „Otwarci na Jutro”. Dotychczas przeprowadziła  ponad dwa tysiące godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, coachingu i terapii. Prowadziła również zajęcia ze studentami z zakresu: rozwoju zawodowego człowieka, rekrutacji i selekcji pracowników oraz rozwoju osobistego coacha. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Sensi Institute i Akademią Leona Koźmińskiego. Jest współzałożycielką Gabinetu Psychoterapii Integratywnej PSYCHE INTITUTE.