Spektrum autyzmu – konferencja on-line. Poznaj lepiej swojego ucznia.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 129 zł 

Konferencja dla: nauczycieli z pasją, pedagogów, nauczycieli wspomagających, osób, pracujących jako pomoc nauczyciela, jak również dla osób pracujących w ośrodkach opieki społecznej, dla asystentów uczniów oraz wszystkich zainteresowanych.

Część I: „Funkcjonowanie uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole”.

 1. Droga do diagnozy. Co powinien zrobić rodzic, gdy dostaje sygnały, że zachowanie dziecka jest niepokojące?
 2. Jakie emocje towarzyszą rodzicowi, gdy pada diagnoza? Jak autyzm wpływa na życie rodziny?
 3. Jakie wskazówki przekazać osobom, które pracują z osobami ze spektrum i z ich rodzicami?
 4. Różnica między orzeczeniem o niepełnosprawności a orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? Możliwości kształcenia dzieci ze spektrum autyzmu?
 5. Jak będą funkcjonowali dorośli ze spektrum autyzmu?

Część II, Szkolenia.

Szkolenie I – wykładowca: Anna Wójcik, godz. 11.00 – 12.00.

Wybrane metody aktywizujące w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

Program szkolenia:

 1. Wzmacnianie aktywności własnej i motywacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Dostosowanie metod i technik aktywizujących do indywidualnych potrzeb uczniów.
 3. Wielozmysłowe gry i zabawy dydaktyczne – klucz do sukcesu każdego terapeuty.

Uczestnik otrzyma pomoce do zajęć w formie pdf.

Przerwa: 12.00-12.10

Szkolenie II wykładowca: Justyna Maciejewska – godz. 12.10 – 13.10

Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu. Jakie zastosować strategie?

Program:

 1. Charakterystyka trudnych zachowań.
 2. Metody pracy z uczniem z zachowaniami trudnymi.
 3. Przygotowanie miejsca pracy do realizacji lekcji z dzieckiem z trudnymi zachowaniami.
 4. Dekalog zasad do pracy z dzieckiem z trudnymi zachowaniami.

Szkolenie III (wykładowca: Ewa Mordalska) – godz. 13 10 – 14.10.

Tworzenie klasy integracyjnej, podział ról i obowiązków, relacje w zespole klasowym

Program:

 1. Jak włączyć dziecko ze spektrum autyzmu do zespołu klasowego?
 2. Jak rozmawiać z uczniami o zaburzeniach ze spektrum autyzmu?
 3. Jakich trudności można się spodziewać w relacji uczeń ze spektrum autyzmu a klasa.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).