Rozmowa z rodzicem w sytuacji trudnej – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 67 zł

Opis: Komunikacja z rodzicami uczniów to bardzo ważny element pracy nauczyciela. Czasem sprawia ona kłopot, a rodzic zostaje nazwany "trudnym". Najczęściej jest tak, że to sytuacje są trudne i można nauczyć się, jak sobie z nimi radzić z korzyścią dla obu stron i przede wszystkim z korzyścią dla dziecka. I rodzicom i nauczycielom chodzi przecież o to samo - o dobro ucznia. Nie możemy nikogo zmienić. Możemy zmienić swoje zachowanie w trudnych sytuacjach. Możemy zrozumieć lepiej rodzica. Możemy nauczyć się skuteczniej komunikować. 

Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy, wszystkie osoby pracujące z dziećmi.

Program szkolenia:

  1. Postawa nauczyciela i jej wpływ na komunikację z rodzicem.
  2. Czy wszyscy słyszymy to samo? Jakie nasze reakcje zaostrzają konflikt?
  3. Dobro dziecka.

Korzyści - Uczestnik po ukończeniu szkolenia:

  • będzie rozumiał przyczyny trudności w komunikacji z rodzicami uczniów,
  • poprawi swoje kompetencji komunikacyjne zwłaszcza komunikacji w sytuacji stresu,
  • będzie umiał wpłynąć na swoją postawę i swoje emocji w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Ewa Mordalska - więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/