Psychologia grupy – wspieranie prawidłowego rozwoju grupy – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰 cena – 159 zł

Opis szkolenia:

 • Klasa, grupa przedszkolna, grupa warsztatowa jest zbiorem ludzi. Czy stanie się ona grupą zadaniową, współpracującą ze sobą w osiąganiu celów, czy też pozostanie zespołem jednostek i grupek walczących i rywalizujących ze sobą, realizujących własne cele?
 • Jak wspierać procesy sprzyjające budowaniu więzi społecznych w grupie, aby stała się bezpiecznym miejscem zdobywania i doskonalenia umiejętności społecznych i właściwości przydatnych we współżyciu z ludźmi, takich jak: otwartość, szczerość, poczucie humoru, życzliwość, współpraca?
 • Szkolenie jest dla osób pracujących z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach edukacji, ośrodkach kultury, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej oraz wszystkich zainteresowanych.
 • Celem szkolenia jest zapoczątkowanie procesu zmiany w zachowaniach poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim wykonanie ćwiczeń diagnostycznych oraz ćwiczeń wdrożeniowych.

Program szkolenia:

 • Podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w małych grupach społecznych.
 • Systemy analizy interakcji grupowej.  
 • Definicje i teorie małych grup.
 • Pozytywne i negatywne efekty wykonywania zadań w grupach.
 • Zjawiska i teorie relacji międzygrupowych oraz zależności między zjawiskami wewnątrz- i międzygrupowymi.
 • Ćwiczenia z kodowania interakcji.
 • Komunikacja w grupach.

Co zyskuje każdy uczestnik szkolenia?

 • Poprawa umiejętności wyjaśniania zachodzących w grupach zjawisk w terminach struktur, celów, norm, ról, dynamiki i innych.
 • Poprawa umiejętności rozpoznawania cechy grupy funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych wobec jej celów.
 • Poprawa umiejętności wykorzystywania narzędzi do integracji grupy.
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii grupy, podstawowych zjawisk psychologii grupy oraz diagnozowania. 

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca:  Sylwia Putra – studentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku Psychologia oraz uczennica Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET. Ponad 300 godzin na sali szkoleniowej z dziećmi w wieku 5-12 lat. Podczas warsztatów edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach zostały zastosowane techniki oraz narzędzia, które zostaną przedstawione na szkoleniu. Szkolenia prowadzi wg. Modelu Efektywnego Treningu – Model SET®, który koncentruje się na trzech kluczowych elementach: Safety – Bezpieczeństwie, Experience – Doświadczaniu, Training – Treningu w praktyce (wdrożeniu).