Przewodnik po pielęgnacji jamy ustnej – szkolenie on-line

 
Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 159 zł 
 
Program szkolenia:

Blok I: Higiena jamy ustnej w dysfagii:

 1. Pacjent z dysfagią
 2. Diagnostyka i ocena jamy ustnej - jak i co oceniamy?
 3. Wdrożenie - jak postępować? Podstawy, ułożenie, materiały, procedura
 4. Środki do higieny jamy ustnej - czego używamy kiedy? (zapalenia, kserostomia, grzybica, zapalenie błon śluzowych)

Blok II: Higiena jamy ustnej u pacjentów z nowotworami w obrębie jamy ustnej, gardła i nosa:

 1. Diagnostyka i ocena jamy ustnej - jak i co oceniamy? Podstawy higieny jamy ustnej
 2. Programy do higieny jamy ustnej:
 • Program pielęgnacji jamy ustnej 1: dla nienaruszonej błony śluzowej, języka
 • Program pielęgnacji jamy ustnej 2: w przypadku zapalenia błony śluzowej/zakażenia grzybiczego/Xerostomii
 • Program pielęgnacji jamy ustnej 3: z dodatkowymi ranami/szwami
 • Program pielęgnacji jamy ustnej 4: dodatkowe wady chirurgiczne /flaps/ kieszonki/ przejścia przetokowe do nosa/szczęki
 1. Środki do higieny jamy ustnej - czego używamy, kiedy? (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie blon sluzowych, Bole, Nalot na jezyku) Dokumentacja.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES, VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarządu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.