Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

❗ZMIANY W PRAWIE! WAŻNE SZKOLENIE! Od 1 stycznia 2021 r. placówki oświatowe muszą umożliwić swoim pracownikom przystąpienie do PPK. Umowy o zarządzanie PPK muszą być zawarte do 26 marca 2021 r., z kolei o prowadzenie do 10 kwietnia.
 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – obowiązek wdrożenia PPK w miejscu pracy.
 2. Pracownicze Plany Kapitałowe vs. Otwarte Fundusze Emerytalne.
 3. Zasady tworzenia i uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.
 4. Umowa o prowadzenie PPK – zasady zawierania, forma.
 5. Wysokość i struktura składek.
 6. Korzyści finansowe, podatkowe w ramach PPK.
 7. Wpłaty do PPK – finansowanie wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK.
 8. Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Emerytalne zarządzające środkami z PPK. Koszty zarządzania, nadzór, bezpieczeństwo.
 9. Wpłata powitalna do PPK, dopłaty roczne do PPK.
 10. Wpłaty do PPK naliczane z wynagrodzenia, podlegające potrąceniom (komornicze, potrącenia z zasiłków, etc.).
 11. Opcja rezygnacji z PPK. Wypłata zgromadzonych środków.
 12. Wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunkach PPK.
 13. Wycofanie środków z PPK w razie rozwodu, śmierci, podział środków z PPK.
 14. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów dotyczących PPK.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzący: Dariusz Adamczyk - doświadczony Edukator, Trener, Szkoleniowiec. Ponad 6 lat szkoleń w sektorze edukacyjnym i jednostkach administracji publicznej (Ministerstwa; Placówki edukacyjne i wychowawcze; Organy samorządu terytorialnego). Ponad 5 tysięcy godzin szkoleniowych. Specjalista w obszarach: Microsoft Teams, Office 365, Google Suite, TiK, Kompetencje cyfrowe, Nowe technologie w edukacji, Cyberbezpieczeństwo, Bezpieczne korzystanie z Internetu& Social Media, Ochrona Danych Osobowych, RODO. Doświadczenie w obszarze przepisów Prawa Edukacyjnego, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ekspert w obszarze zarządzania cyfrowymi projektami edukacyjnymi i metodami innowacyjnymi. Nastawiony na ciągły rozwój i edukację. Posiadacz Certyfikatów: Akademia Innowacji PARP, Zdalne Nauczanie ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych), DIMAQ (Digital Marketing Qualification), Google Platform, Microsoft Platform