Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 26 lutego 2021 r. (18:00 - 20:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena – 149 zł

  ❗ZMIANY W PRAWIE! WAŻNE SZKOLENIE! Od 1 stycznia 2021 r. placówki oświatowe muszą umożliwić swoim pracownikom przystąpienie do PPK. Umowy o zarządzanie PPK muszą być zawarte do 26 marca 2021 r., z kolei o prowadzenie do 10 kwietnia.

  Program:

  1.     Wprowadzenie – obowiązek wdrożenia PPK w miejscu pracy.

  2.     Pracownicze Plany Kapitałowe vs. Otwarte Fundusze Emerytalne.

  3.     Zasady tworzenia i uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

  4.     Umowa o prowadzenie PPK – zasady zawierania, forma.

  5.     Wysokość i struktura składek.

  6.     Korzyści finansowe, podatkowe w ramach PPK.

  7.     Wpłaty do PPK – finansowanie wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK.

  8.     Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Emerytalne zarządzające środkami z PPK. Koszty zarządzania, nadzór, bezpieczeństwo.

  9.     Wpłata powitalna do PPK, dopłaty roczne do PPK.

  10.  Wpłaty do PPK naliczane z wynagrodzenia, podlegające potrąceniom (komornicze, potrącenia z zasiłków, etc.).

  11.  Opcja rezygnacji z PPK. Wypłata zgromadzonych środków.

  12.  Wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunkach PPK.

  13.  Wycofanie środków z PPK w razie rozwodu, śmierci, podział środków z PPK.

  14.  Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów dotyczących PPK.

  Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.

  Prowadzący: Dariusz Adamczyk – doświadczony Edukator, Trener, Szkoleniowiec. Ponad 6 lat szkoleń w sektorze edukacyjnym i jednostkach administracji publicznej (Ministerstwa; Placówki edukacyjne i wychowawcze; Organy samorządu terytorialnego). Ponad 5 tysięcy godzin szkoleniowych. Specjalista w obszarach: Microsoft Teams, Office 365, Google Suite, TiK, Kompetencje cyfrowe, Nowe technologie w edukacji, Cyberbezpieczeństwo, Bezpieczne korzystanie z Internetu& Social Media, Ochrona Danych Osobowych, RODO. Doświadczenie w obszarze przepisów Prawa Edukacyjnego, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ekspert w obszarze zarządzania cyfrowymi projektami edukacyjnymi i metodami innowacyjnymi. Nastawiony na ciągły rozwój i edukację. Posiadacz Certyfikatów: Akademia Innowacji PARP, Zdalne Nauczanie ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych), DIMAQ (Digital Marketing Qualification), Google Platform, Microsoft Platform