NVC dla budowania skutecznych nawyków w komunikacji – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 1200 zł, koszt za cały cykl (9 spotkań)

Czas trwania: 9 tygodni, we czwartki od 6.10 do 1.12 w godzinach 19:00 - 21:00
 
Opis: Warsztaty dla osób, które potrzebują zmiany w budowaniu relacji i komunikacji ze sobą i z otoczeniem. Jeśli szukasz partnerstwa w dialogu zapraszam na 9 spotkań, podczas których poznasz założenia NVC oraz przećwiczysz podstawy konstruktywnej komunikacji w empatycznej i wspierającej grupie. Podczas zajęć dokładnie omówimy i przećwiczymy podstawowe elementy konstruktywnego dialogu, nauczysz się słuchać komunikatów z uważnością na siebie i drugiego człowieka. Poznasz jak odnaleźć prawdziwe intencje stojące za zrachowaniami. Nauczysz się jak wyrażać swoje potrzeby w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób.

Grupa docelowa: Szkolenie kierowane jest do osób chcących poznać Porozumienie bez Przemocy i gruntownie przećwiczyć i zintegrować podstawy NVC.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami Porozumienia bez Przemocy oraz gruntowne przećwiczenie i zintegrowanie poszczególnych elementów narzędzia dialogowego 4 Kroki. Szkolenie obejmuje 18 godzin pracy online z trenerem oraz pracę własną pomiędzy spotkaniami w tym pracę w dwójkach.

Korzyści: Uczestnik będzie umiał rozróżnić kluczowe pojęcia PbP, nauczy się nazywać i rozróżniać elementy niezbędne w konstruktywnej komunikacji z drugim człowiekiem, i dzięki pracy własnej i integracji będzie mógł wprowadzić je do codziennej komunikacji. Podczas zajęć dokładnie omówimy i przećwiczymy empatię dla siebie oraz empatię w dialogu, nauczymy się słuchać komunikatów z uważnością na siebie i drugiego człowieka. Poznamy jak odnaleźć prawdziwe intencje stojące za zrachowaniami.

Program szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia NVC.
  2. Kluczowe Rozróżnienie wg podejścia NVC.
  3. Dokładne rozróżnienie obserwacji od interpretacji i ocen.
  4. Odróżnienie uczuć od uczuć rzekomych.
  5. Co różni potrzeby i strategie ich zaspokajania.
  6. Elementy skutecznej prośby.
  7. Odmowa - jak możemy zaprzyjaźnić się z "NIE".
  8. Praca na przykładach (uczestnicy zostaną poproszeni o anonimowe podanie przykładów, które są dla nich wyzwaniem komunikacyjnym).
Informacja o materiałach: Każdy uczestnik otrzyma treść prezentacji oraz materiały do pracy pomiędzy poszczególnymi spotkaniami,  w przypadku nieobecności, spotkanie jest nagrywane za zgodą pozostałych uczestników i przesyłane do nieobecnych. Każde spotkanie składa się z części merytorycznej i praktycznej z pracą w podgrupach ćwiczeniowych.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Ewelina Ragiel – ważne jest dla mnie budowanie dialogu, ponad podziałami, ponad różnicami, w szacunku i uznaniu dla stron. Kiedy pierwszy raz zetknęłam się z NVC, poczułam, że dotarłam do domu, w którym mogę współdzielić empatię, wzajemne zrozumienie i połączenie na poziomie potrzeb, ponad osądami czy ocenami. Największymi nauczycielami dla mnie każdego dnia są moje dzieci (15 i 6 lat). Mieszkam w Warszawie. Jestem Certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (CNVC), mediatorką i coachem, psychoterapeutką w nurcie Analizy Bioenergetycznej A.Lowena w trakcie szkolenia. Praktykiem Focusingu, Emotional Core Perception i Systemu Wewnętrznej Rodziny (IFS). Prowadzę warsztaty, szkolenia, coaching oraz konsultacje, mediacje i procesy dialogowe - Kręgi Naprawcze, Uzgodnienia Systemowe