Narzędzia dydaktyczne do lekcji doradztwa zawodowego – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 280 zł

Cel: Dostarczenie nauczycielom inspiracji na zajęcia z obszaru kompetencji społecznych. Skierowane jest do wychowawców, doradców zawodowych, pedagogów, jak również do nauczycieli przedmiotowych, którzy chcą włączyć do swoich zajęć interakcję społeczną, zarówno w klasie, jak i te on-line.   

Opis: Szkolenie odbędzie się w formie warsztatu on-line. Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem z pracy z młodzieżą, opowiemy o tych zadaniach, ćwiczeniach, grach i zabawach, które dzieci i młodzież lubią, akceptuję i które ich motywują do uczenia się. Będzie o tym, jak efektywnie wykorzystać ciekawe narzędzia dydaktyczne, jak wkomponować je w lekcje, by wzmacniały ciekawość i zaangażowanie ucznia i służyły realizacji celów i efektów kształcenia.

Program szkolenia:

  • Kompetencje kluczowe a kompetencje personalne i społeczne,
  • Efekty kształcenia a praca w grupie,
  • Budowanie ciekawości i zaangażowania uczniów,
  • Scenariusz lekcji nie tylko z twardą wiedzą,
  • Przykłady ćwiczeń, zadań i scenariuszy lekcji.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Anna Krajewska – trener biznesu, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem.  Absolwentka Pedagogiki Pracy WSP ZNP, Kompetencji Psychologicznych i Negocjacyjnych SGH oraz Akademii Trenerów Biznesu. Autorka podręcznika i ćwiczeń „Kompetencje personalne i społeczne” (MEN51/2015), materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz wielu artykułów i kursów e-learningowych. Prowadzi warsztaty z młodzieżą, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia akademickie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Głównym tematem jej szkoleń są kompetencje społeczne, nowoczesne metody dydaktyczne oraz informacja zwrotna.