Metody efektywnej współpracy z rodzicami – szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, specjalistów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno-terapeutycznych etc. rozumiejących wagę wkładu rodziców w rozwój i wychowanie dziecka i pragnących budować z nimi zdrową, owocną współpracę! Szkolenie przygotowuje pracowników oświaty i terapeutów do pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej czy terapeutycznej dla rozwoju dziecka we współpracy z jego rodzicami. Pozwala dobrze zrozumieć perspektywę opiekuna i znaleźć sposoby na budowanie porozumienia i otwartej komunikacji w tych relacjach.

Cele/korzyści: 

 • Poznasz prawne i oparte o psychologie rozwoju uzasadnienie ról nauczyciela/pedagoga i rodzica w procesie rozwoju dziecka.
 • Zrozumiesz znaczenie pierwszego kontaktu i nauczysz się budować poprawne relacje od samego początku.
 • Przygotujesz kwestionariusz wywiadu z rodzicami, który może służyć do diagnozy funkcjonalnej i/lub wychowawczej potrzeb i możliwości dziecka.
 • Poznasz zasady skutecznej komunikacji.
 • Wzmocnisz swoją asertywność i będziesz wiedzieć jak i gdzie stawiać granice w relacjach zawodowych z rodzicami.
 • Nauczysz się rozpoznawać i bronić przed ewentualną manipulacją w kontaktach z rodzicami.

💰Cena 209 zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Program szkolenia:

 1. Rola rodzica w procesie diagnostycznym i wspieraniu dziecka w rozwoju na różnych jego etapach.
 2. Wpływ wychowawczy i obowiązki związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem rodziców i pracowników placówek.
 3. Komunikacja z rodzicem kluczem do skutecznej współpracy : podstawy, środki, kanały.
 4. Diagnoza początkiem współpracy.
 5. Asertywność w relacjach z rodzicami.
 6. Manipulacja i sposoby reagowania.
 7. Praktyczne pomysły na budowanie owocnej współpracy na zebraniach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach z rodzicami.

Materiały szkoleniowe: kwestionariusz wywiadu z rodzicami, test na styl komunikacji (wg von Thuna), notatka pdf.

Brak zaplanowanych szkoleń
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.