Metoda Projektu w przedszkolu – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 18 czerwca 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 27 sierpnia 2023 r. (09:00 - 15:00)
 • 💰Cena: 380  zł

  Opis: Przed nauczycielami postawiono nowe wyzwanie! Z osoby centralnej w procesie nauczania nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się! Jeśli zadajesz sobie pytanie jak to zrobić – TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! Metoda projektu opiera się na działaniu praktycznym, w której zadaniem nauczyciela jest wspieranie dziecięcej ciekawości, umiejętności współpracy, stymulowanie samodzielności myślenia i odpowiedzialności za własne postępowanie, z zachowaniem celów dydaktycznych określonych w programach nauczania. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.

  Korzyści: Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności umożliwiających wykorzystanie metody projektu w pracy w przedszkolu lub w szkole.

  Uczestnicy:

  • znają i stosują w praktyce techniki wspierania samodzielnej pracy uczniów na etapie: wyboru tematu, formułowania problemu, określanie celów projektu oraz zasad współpracy zespołowej uczniów,
  • znają i wykorzystują sposoby monitorowania samodzielnej pracy uczniów (w tym tabele dobrze wykonanego zadania),
  • przygotowują i przeprowadzają razem z uczniami ewaluacje projektu oraz na bazie zdobytego doświadczenie rekomendują wnioski do modyfikacji przyjętych w szkole rozwiązań,

  Grupa docelowa: pracownicy i kadra zarządzająca przedszkolem lub szkołą, pedagodzy, osoby zajmujące się dziećmi, wszyscy zainteresowani.

  Cel szkolenia – przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  • założeń metody projektu i specyfiki stosowania tej metody
  • planowania pracy metodą projektu we własnej placówce edukacyjnej
  • sposobów monitorowania i dokumentowania przebiegu i efektów projektu badawczego.

  Program szkolenia:

  1. Zalety i wady metody projektu
  2. Podział projektów badawczych
  3. Wyróżniane etapy pracy metodą projektów
  4. Rola nauczyciela jako drogowskazu dla wychowanków pracujących metodą projektów
  5. Dokumentowanie działań w czasie trwania projektu
  6. Zasady konstruowania kryteriów oceny pracy
  7. Przygotowanie prezentacji efektów pracy
  8. Rola projektów interdyscyplinarnych w podnoszeniu jakości pracy i doskonaleniu współpracy nauczycieli.

  Prowadząca: Małgorzata Kowalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.