Metoda Projektu w przedszkolu – szkolenie on-line

Szkolenie dla pracowników i kadry zarządzającej przedszkolem lub szkołą, pedagogów, osób zajmujących się dziećmi, wszyscy zainteresowani. Przed nauczycielami postawiono nowe wyzwanie! Z osoby centralnej w procesie nauczania nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się! Jeśli zadajesz sobie pytanie jak to zrobić - TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! Metoda projektu opiera się na działaniu praktycznym, w której zadaniem nauczyciela jest wspieranie dziecięcej ciekawości, umiejętności współpracy, stymulowanie samodzielności myślenia i odpowiedzialności za własne postępowanie, z zachowaniem celów dydaktycznych określonych w programach nauczania. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników. Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności umożliwiających wykorzystanie metody projektu w pracy w przedszkolu lub w szkole.

💰Cena: 380  zł

Sprawdź terminy poniżej👇

Uczestnicy:

 • znają i stosują w praktyce techniki wspierania samodzielnej pracy uczniów na etapie: wyboru tematu, formułowania problemu, określanie celów projektu oraz zasad współpracy zespołowej uczniów,
 • znają i wykorzystują sposoby monitorowania samodzielnej pracy uczniów (w tym tabele dobrze wykonanego zadania),
 • przygotowują i przeprowadzają razem z uczniami ewaluacje projektu oraz na bazie zdobytego doświadczenie rekomendują wnioski do modyfikacji przyjętych w szkole rozwiązań.

Cel szkolenia - przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • założeń metody projektu i specyfiki stosowania tej metody
 • planowania pracy metodą projektu we własnej placówce edukacyjnej
 • sposobów monitorowania i dokumentowania przebiegu i efektów projektu badawczego.

Program szkolenia:

 1. Zalety i wady metody projektu
 2. Podział projektów badawczych
 3. Wyróżniane etapy pracy metodą projektów
 4. Rola nauczyciela jako drogowskazu dla wychowanków pracujących metodą projektów
 5. Dokumentowanie działań w czasie trwania projektu
 6. Zasady konstruowania kryteriów oceny pracy
 7. Przygotowanie prezentacji efektów pracy
 8. Rola projektów interdyscyplinarnych w podnoszeniu jakości pracy i doskonaleniu współpracy nauczycieli.
Brak zaplanowanych szkoleń

Prowadząca: Małgorzata Kowalska - więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.