Kreatywny nauczyciel – szkolenie on-line

Rozwiń z nami swoją kreatywność i poznaj techniki, które pomogą w rozwiązaniu szkolnych problemów.

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

Opis:

 • Bycie kreatywnym stało się bardzo modne w ostatnim czasie. Wielu ludzi uważa, że twórczość jest czymś unikalnym, darem, który posiada się albo nie. To stanowczo błędne myślenie – każdy z nas jest twórczy – tylko nie każdy pozwala na ujawnienie się swoich twórczych możliwości bądź „zapomina” o nich podlegając procesom wychowania i socjalizacji.
 • Myślenie twórcze jest przeciwieństwem myślenia szablonowego i jak każda umiejętność jest możliwa do nauczenia. Każdy z nas- dzięki odpowiednim ćwiczeniom – może pobudzić swój umysł do twórczego myślenia.
 • Bycie twórczym jest nieodzowne w zawodzie nauczyciela, twórczego podejścia wymagają zarówno uczniowie zdolni, jak i ci którzy mają trudności w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze. To właśnie kreatywność pozwala nam zmierzyć się i podołać coraz to nowym problemom, wprowadzając w życie innowacyjne rozwiązania.

Cele szkolenia:

 • określenie i ćwiczenie zdolności biorących udział w procesie kreatywności: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego poprzez analogie, metaforyzowanie oraz transformowanie,
 • scharakteryzowanie modelu kreatywnego myślenia oraz warunków niezbędnych do zainicjowania kreatywności, czyli co zrobić, aby wpaść na pomysł,
 • kreatywne podejście do problemu – przejście przez kolejne etapy rozwiązywania problemu przy poznaniu i zastosowaniu takich technik jak: diagram Ishikawy, pytania Osborn’a, burza mózgów, „635” „dwa wyrazy”,
 • jak wprowadzać zmiany w klasie – sposoby radzenia sobie z oporem wobec zmian.

Program szkolenia: Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Część praktyczna – trening twórczości – stanowi integralne uzupełnienie modułu teoretycznego i służy aktywizacji postawy twórczej oraz wykorzystaniu wiedzy zdobytej po realizacji części teoretycznej.

Szkolenie wyposaży słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranych zagadnień z psychologii twórczości i jej zastosowaniu w edukacji a w szczególności:

 • Kreatywność – definicje pojęcia, zasady twórczego i kreatywnego myślenia
 • Jednostka twórcza – jakimi cechami się charakteryzuje?
 • Proces twórczy: struktura, strategie, przeszkody
 • Myślenie + zdolności twórcze = postawa twórcza
 • Opis warunków niezbędnych do zainicjowania kreatywności
 • Rozwój zdolności ułatwiających kreatywne myślenie: dokonywanie skojarzeń, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, mataforyzowanie, abstrahowanie
 • Jak rozwiązywać problemy kreatywnie
 • Autocharakterystyka – jakim nauczycielem jestem?Jak modyfikować program? Jak wprowadzać innowacje? – praktyczne wskazówki dla wychowawców
 • Przedstawienie wybranych metod i pomysłów na organizację kreatywnego procesu kształcenia w codziennej pracy przedszkola: edukacja matematyczna (m.in. Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej)
 • Metody pracy z przedszkolakiem – przykłady: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Projektów, Plan Daltoński, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy
 • Trening twórczości w edukacji – praktyka

Korzyści ze szkolenia: Aktywizacja zasobów kreatywności w pracy nauczyciela pozawala na inspiracje siebie i osób wokół do odważnego wprowadzania innowacji w działania pedagogiczne i wychowawcze. Pozwala inaczej spojrzeć na problemy występujące w sytuacjach życiowych i edukacyjnych. Nabycie umiejętności kreatywnego myślenia stanowi ważny składnik motywacji siebie do osiągnięć w tym planowania i rozwoju ścieżki awansu zawodowego. Jest też cennym doświadczeniem dla ubogacania się w ciekawość poznawczą, wiedzę refleksyjną oraz nielinearne myślenie.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Małgorzata Kowalska – sprawdź więcej informacji o prowadzącej – https://cognitus.pl/o-nas/zespol/