Kreatywny nauczyciel – szkolenie on-line

Rozwiń z nami swoją kreatywność i poznaj techniki, które pomogą w rozwiązaniu szkolnych problemów.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 12 października 2021 r. (17:00 - 20:00)
 • 💰Cena – 149 zł

  Bycie kreatywnym stało się bardzo modne w ostatnim czasie. Wielu ludzi uważa, że twórczość jest czymś unikalnym, darem, który posiada się albo nie. To stanowczo błędne myślenie – każdy z nas jest twórczy – tylko nie każdy pozwala na ujawnienie się swoich twórczych możliwości bądź „zapomina” o nich podlegając procesom wychowania i socjalizacji.

  Myślenie twórcze jest przeciwieństwem myślenia szablonowego i jak każda umiejętność jest możliwa do nauczenia. Każdy z nas- dzięki odpowiednim ćwiczeniom – może pobudzić swój umysł do twórczego myślenia.

  Bycie twórczym jest nieodzowne w zawodzie nauczyciela, twórczego podejścia wymagają zarówno uczniowie zdolni, jak i ci którzy mają trudności w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze. To właśnie kreatywność pozwala nam zmierzyć się i podołać coraz to nowym problemom, wprowadzając w życie innowacyjne rozwiązania.
  CELE SZKOLENIA

  • określenie i ćwiczenie zdolności biorących udział w procesie kreatywności: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego poprzez analogie, metaforyzowanie oraz transformowanie,
  • scharakteryzowanie modelu kreatywnego myślenia oraz warunków niezbędnych do zainicjowania kreatywności, czyli co zrobić, aby wpaść na pomysł,
  • kreatywne podejście do problemu – przejście przez kolejne etapy rozwiązywania problemu przy poznaniu i zastosowaniu takich technik jak: diagram Ishikawy, pytania Osborn’a, burza mózgów, „635” „dwa wyrazy”,
  • jak wprowadzać zmiany w klasie – sposoby radzenia sobie z oporem wobec zmian.

  PROGRAM SZKOLENIA

  Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
  Część praktyczna – trening twórczości – stanowi integralne uzupełnienie modułu teoretycznego i służy aktywizacji postawy twórczej oraz wykorzystaniu wiedzy zdobytej po realizacji części teoretycznej.

  Szkolenie wyposaży słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranych zagadnień z psychologii twórczości i jej zastosowaniu w edukacji a w szczególności:

  • Kreatywność – definicje pojęcia, zasady twórczego i kreatywnego myślenia
  • Jednostka twórcza – jakimi cechami się charakteryzuje?
  • Proces twórczy: struktura, strategie, przeszkody
  • Myślenie + zdolności twórcze = postawa twórcza
  • Opis warunków niezbędnych do zainicjowania kreatywności
  • Rozwój zdolności ułatwiających kreatywne myślenie: dokonywanie skojarzeń, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, mataforyzowanie, abstrahowanie
  • Jak rozwiązywać problemy kreatywnie
  • Autocharakterystyka – jakim nauczycielem jestem?Jak modyfikować program? Jak wprowadzać innowacje? – praktyczne wskazówki dla wychowawców
  • Przedstawienie wybranych metod i pomysłów na organizację kreatywnego procesu kształcenia w codziennej pracy przedszkola: edukacja matematyczna (m.in. Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej)
  • Metody pracy z przedszkolakiem – przykłady: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Projektów, Plan Daltoński, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy
  • Trening twórczości w edukacji – praktyka

  Korzyści ze szkolenia: Aktywizacja zasobów kreatywności w pracy nauczyciela pozawala na inspiracje siebie i osób wokół do odważnego wprowadzania innowacji w działania pedagogiczne i wychowawcze. Pozwala inaczej spojrzeć na problemy występujące w sytuacjach życiowych i edukacyjnych. Nabycie umiejętności kreatywnego myślenia stanowi ważny składnik motywacji siebie do osiągnięć w tym planowania i rozwoju ścieżki awansu zawodowego. Jest też cennym doświadczeniem dla ubogacania się w ciekawość poznawczą, wiedzę refleksyjną oraz nielinearne myślenie.

  Prowadząca: Małgorzata Kowalska – sprawdź więcej informacji o prowadzącej – https://cognitus.pl/o-nas/zespol/