Jak stworzyć w szkole bezpieczną przestrzeń emocjonalną? – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 209 zł

Odbiorcy: Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy rozumieją wpływ emocji na psychosomatyczne i intelektualne możliwości człowieka i chcą skutecznie wspierać uczniów w rozwoju.

Opis: Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z dziećmi, które pomagają zrozumieć świat emocji, radzić sobie z wewnętrznym napięciem, stresem i tworzyć atmosferę sprzyjającą otwartości emocjonalnej zaangażowaniu.

Cele/korzyści: Uczestnicy szkolenia:

  • pogłębią zrozumienie emocji w życiu człowieka,
  • poznają sposoby odczytywania i regulowania emocji  - także własnych,
  • dowiedzą się jak wzmacniać poczucie bezpieczeństwa dziecka w szkole i dlaczego to ważne,
  • poszerzą swój warsztat pracy wychowawczej i wzmocnią swoje kompetencje miękkie.

Program szkolenia:

  1. Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?
  2. Wpływ emocji na możliwości poznawcze i psychofizyczne.
  3. Sposoby radzenia sobie z nadmiarem emocji.
  4. Poczucie bezpieczeństwa – co je warunkuje.
  5. Jak tworzyć w klasie i na swoich lekcjach bezpieczną emocjonalnie przestrzeń.

Materiały szkoleniowe: Notatka pdf, karty pracy do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą/dziećmi.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Marcelina Varol (Wnęk) – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.