Jak radzić sobie z trudną klasą. Strategia skierowana na nauczyciela – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 9 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 7 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 19 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł
   
  Odbiorcy: Szkolenie skierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów chcących wyeliminować zachowania trudne w swoich klasach, aktywnie wspierać integrację zespołów klasowych i cieszyć się dobrą atmosferą podczas zajęć przez cały rok szkolny!
   
  Opis: Szkolenie wyposaża nauczyciela w wiedzę, którą można przekuć na skuteczne działanie, celem zarządzania klasą, procesami grupowymi i zachowaniem uczniów, tak, by uzyskać spokój i harmonię na lekcji a także kształtować pożądane postawy społeczne i obywatelskie.
   
  Cele szkolenia:
  • pogłębisz wiedzę na temat przebiegu procesów grupowych,
  • poznasz zalety stosowania elementów tutoringu rówieśniczego, współpracy, modelu odwróceonej lekcji i uniwersalnego projektowania,
  • rozwiniesz praktyczne umiejętności wykorzystywania sytuacji szkolnych do kształtowania pożądanych postaw uczniów i facylitowania ich rozwoju poznawczego,
  • dowiesz się jak stowrzyć kontrakt grupowy, którego wszyscy z chęcią będą przestrzegać,
  • nauczysz się odpwiednio reagować, by wspierać rozwiązywanie konfliktów  Twojej klasie.

  Program szkolenia:

  1. Trudna klasa czyli jaka?
  2. Przebieg procesów grupowych w grupie na wszystkich etapach nauki szkolnej.
  3. Rola kontraktu grupowego w kształtowaniu się postaw i budowaniu sprzyjającej atmosfery.
  4. Gwiazdy socjomentryczne i kozły ofiarne oraz inne role grupowe.
  5. Metoda uniwersalnego projektowania jako niezawodnie angażująca forma pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych.
  6. Trudna sztuka rozwiązywania konfliktów.
  7. Autorytet nauczyciela we współczesnym świecie.
  8. Współpraca z rodzicami.

  Materiały szkoleniowe:

  • Notatka  pdf,
  • Test na Uszy von Thuna,
  • Kwestionariusz stylu komunikacyjnego.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.