Jak prowadzić TUS dla nastolatków? – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 189 zł

Odbiorcy: Logopedzi, neurologopedzi, studenci.

Opis: Szkolenie dotyczy prowadzenie treningu umiejętności społecznych realizowanego z nastolatkami. TUS wydaje się w obecnej sytuacji szkoły pandemicznej znakomitym narzędziem do odbudowania kompetencji społecznych nastolatków. Badania wskazują, że nastolatki wyposażone w kompetencje emocjonalno - społeczne rzadziej podejmują zachowania ryzykowne. W trakcie szkolenia zwrócimy szczególną uwagę na to, kim jest pokolenie iGen. Co jest charakterystyczne w poszczególnych okresach rozwojowych nastolatka i jakie w związku z tym podejmować tematy. Opowiemy jak krok po kroku zaplanować i zrealizować takie zajęcia.

Szkolenie doskonalące -  adresowane jest do osób, które prowadzą  Trening Umiejętności Społecznych lub chcą wykorzystać ten model pracy na innych zajęciach np. godzinach wychowawczych, świetlicach środowiskowych. Szkolenie nie nadaje uprawnień trenera TUS. Po szkoleniu i zapoznaniu się z materiałami planowane są konsultacje on-line z prowadzącym.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką pracy z TUS ze szczególnym uwzględnieniem realizacji treningu dla nastolatków.

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka nastolatka z pokolenia iGEN.
 2. Co to jest TUS?
 3. Zasady prowadzenia treningu z nastolatkami.
 4. Dobór tematów treningu i organizacja procesu.
 5. Metody, formy pracy, pomoce dydaktyczne przydatne w treningu.
 6. Przykładowe scenariusze zajęć.

Korzyści - Uczestnik szkolenia:

 • będzie znał podstawowe założenia prowadzenia TUS,
 • zdobędzie umiejętności w zakresie planowania treningu, doboru tematów i tworzenia scenariuszy,
 • podejmie refleksje nad możliwością wykorzystania TUS we własnej pracy wychowawczej.

Materiały szkoleniowe

 • Przykładowe scenariusze zajęć,
 • Arkusz diagnozy przed treningiem TUS,
 • Wykaz przydatnych pomocy,
 • Materiały do zajęć (karty pracy, przykładowe ćwiczenia).

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzący: Krzysztof Durnaś - trener TUS, współautor program kakTUS – treningu dla nastolatków i dorosłych, interwent kryzysowy, coach i terapeuta w procesie certyfikacji. Od 20 lat pracuje w edukacji w różnych rolach: nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły. Konsultant badania odporności psychicznej AQR.