Jak prowadzić spotkanie z „trudnym” rodzicem? – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
Cena: 189 zł

Odbiorcy: Nauczyciele, specjaliści, terapeuci, pracownicy socjalni, asystenci rodziny i wszyscy, którzy pracują z rodzicami.

Opis: Komunikacja z rodzicami nie należy do prostych. Chociaż wiemy, że każdy z nas jest inny i mamy różny styl porozumiewania się, czasami trudno się zrozumieć. Szkolenie przybliży profesjonalne sposoby komunikowania się podczas spotkania z rodzicami. Jak się zachować w przypadku trudnych sytuacji? Czy jesteśmy sami na "pokładzie"? Jakich technik i słów używać, aby być zrozumianym? Ze szkolenia dowiemy się też, jak panować nad emocjami i jak przygotować się do spotkania.

Korzyści: analizy przypadków trudnych rozmów – ćwiczenie z omówieniem, kształtowanie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów, ćwiczenie życzliwej, profesjonalnej postawy w połączeniu z asertywnością, umiejętność zaznaczania granic w rozmowie, trzymania się tematu, współpracy.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Monika Perkowska – psycholog dziecięcy, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin. Na co dzień pracuje w poradni psychoterapeutycznej, gdzie pomaga rodzinom i dzieciom lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje. Współpracuje z lekarzem psychiatrą i innymi specjalistami. W pracy psychoterapeutycznej integruje podejście systemowe, psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne. Regularnie korzysta z superwizji. Ukończyła również własną psychoterapię szkoleniową.