Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 169 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane do dyrektorów, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, terapeutów, pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających, którzy pracują z uczniem orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Cel szkolenia: Pozyskanie wiedzy niezbędnej do przygotowania dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program szkolenia:

  1. Przepisy prawa oświatowego – Pomoc Psychologiczno -Pedagogiczna.
  2. Analiza dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: powołanie zespołu specjalistów, diagnoza ucznia.
  3. Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia
  4. Przygotowanie IPET-u, WOFU: charakterystyka indywidualnego przypadku: Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny Ucznia oraz program rewalidacji (edukacyjno- terapeutyczny): przykładowe programy- warsztat praktyczny.

Korzyści:  Zdobyte informacje ułatwią tworzenie dokumentacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: IPETU oraz WOFU.

Materiały szkoleniowe: Uczestnik otrzyma wzory dokumentów, które wchodzą w skład procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wzór IPET, wzór WOFU.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/

IPET – szkolenie dla nauczycieli, terapeutów i osób wspierających proces edukacji

Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga podejmowania wszechstronnych działań. Najczęściej proces edukacyjny opiera się na współpracy kilku specjalistów: nauczycieli, psychologa, pedagoga, logopedy, nauczyciela wspomagającego oraz pozostałych. Aby zasady, cele i metody pracy były dla wszystkich jasne, opracowuje się IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Jest to plan pracy z uczniem, który uwzględnia jego potrzeby i możliwości, a to z kolei pozwala mu osiągać jak najlepsze rezultaty edukacyjne i wychowawcze. Aby dobrze skonstruować IPET, warto jest wiedzieć, jak to zrobić. Właśnie dlatego oferujemy Ci szkolenie dotyczące tego ważnego i niezbędnego dokumentu. Zapoznaj się z jego szczegółami już teraz i zarezerwuj sobie miejsce.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – co warto wiedzieć o kursie?

Szkolenie, które mamy Ci do zaoferowania powstało z myślą o wszystkich osobach pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzięki niemu pozyskasz wiedzę, która potrzebna Ci będzie do przygotowania niezbędnej dokumentacji ucznia. Na szkoleniu poznasz m.in. przepisy prawa oświatowego z zakresu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczysz się analizować dokumenty ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przeprowadzać diagnozę pedagogiczną. Omawiane będą sposoby dostosowania form i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. Część praktyczna szkolenia będzie obejmowała przygotowanie takich dokumentów jak Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia czy program rewalidacji. Poszczególne dokumenty będą dokładnie omówione i sprawdzone pod kątem ewentualnych błędów.

IPET – szkolenie on-line, bez wychodzenia z domu

Cenisz sobie taką formę szkoleń, które możesz odbyć w zaciszu własnego mieszkania? Nie lubisz zbyt licznych spotkań lub po prostu nie chcesz poświęcać czasu na dojazdy? W takim razie IPET - szkolenie online jest czymś dla Ciebie! Wszystko odbywa się za pośrednictwem platformy Zoom – jedyne czego potrzebujesz to komputer lub laptop z dostępem do Internetu i nieco wolnego czasu. Poszerz swoją wiedzę i ułatw sobie codzienną pracę – z naszym szkoleniem jest to naprawdę proste! Dzięki zdobyciu teoretycznej i praktycznej wiedzy przygotowanie indywidualnej dokumentacji ucznia nie będzie stanowiło już żadnego problemu. Przekonaj się o tym już teraz i zarezerwuj swoje miejsce!