Integracja sensoryczna w praktyce – czyli co nauczyciel powinien wiedzieć – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 199 zł

Odbiorcy: szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zaburzeń integracji sensorycznej oraz zdobywać praktyczne umiejętności do pracy z uczniem z zaburzeniami sensorycznymi.

Opis: Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak ważne obecnie jest zagadnienie integracji sensorycznej, jakie są zaburzenia integracji sensorycznej, na co nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mogą zwrócić uwagę, co może dać sygnał do zmartwień, do głębszej obserwacji oraz co nauczyciele mogą robić, aby wpływać na zmysły dzieci, jak je rozwijać, żeby dać dzieciom najlepszy start. Dowiemy się również, jak działać z dziećmi polisensorycznie i jakie techniki i narzędzia mogą wspomagać pracę nauczyciela.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej dotyczącej zagadnień integracji sensorycznej oraz wiedzy praktycznej w kontekście obserwacji tych zaburzeń oraz metod pracy z dziećmi które mają deficyty SI oraz polisenosryczne metody pracy rozwijające zmysły dzieci (kinezjologia edukacyjna oraz edukacja przez ruch).

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie nauczyciela w świat integracji sensorycznej.
 2. Typologia zaburzeń integracji sensorycznej we wczesnym wieku przedszkolnym i szkolnym
 3. Zaprezentowanie prostych ćwiczeń, które stymulują każdy z poszczególnych zmysłów dziecka
 4. Kinezjologia edukacyjna jako narzędzie do wspomagania układów sensorycznych dziecka podczas zajęć szkolnych
 5. Edukacja przez ruch – czyli polisnensoryczna praca na lekcji.

Korzyści  – Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • dysponuje wiedzą z zakresu teorii integracji sensorycznej
 • potrafi określić i dostrzec objawy zaburzeń sensorycznych u swoich podopiecznych
 • zna strategie wspomagające ucznia z zaburzeniami sensorycznymi w szkole i w przedszkolu
 • potrafi dostosować techniki  i narzędzia wspierające rozwój zmysłów podczas zajęć z dziećmi.
 • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

Materiały szkoleniowe:

 • Artykuł: „„Bliskość , dotyk, czułość  – czyli integracja sensoryczna od pierwszych chwil”,
 • Kwestionariusz ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci w wieku szkolnym,
 • Lista objawów stanowiących wskazanie do przeprowadzenia badania integracji sensorycznej,
 • Rozwój posturalny człowieka wybrane informacje,
 • Porpozycje ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Anna Lipska – Terapeuta Integracji Sensorycznej (certyfikat PSTIS), Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od 15 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wspiera placówkę również jako metodyk I etapu edukacji. Jako pedagog – nauczyciel a także specjalista integracji sensorycznej swoją pracę opiera na wieloletnim doświadczeniu, intuicji oraz relacji z dzieckiem.  Praca z dziećmi jest wielką pasją, od 5 lat ściśle związaną z prowadzeniem indywidualnej terapii integracji sensorycznej, również dla dzieci z autyzmem czy zespołem Aspergera.