Informacja zwrotna w procesie uczenia się – warsztat dla nauczycieli – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 280 zł

Cel: Kształtowanie umiejętności posługiwania się informacją zwrotną wspierającą proces uczenia się.

Opis: Szkolenie jest odpowiedzią na transformację edukacji – z nauczania do wspierania w procesie uczenia się. Program jest przygotowany w taki sposób, by uwzględnić obowiązujący system oceniania i jednocześnie pełnić rolę wspierającego mistrza dla swojego ucznia. Sięgniemy po narzędzia biznesowe, które można z powodzeniem wykorzystać w szkole. Szkolenie w formule warsztatu on-line przewidziane jest na 6 godzin dydaktycznych, z dyskusją, pracą w grupach, wykorzystaniem TIK.

Program szkolenia:

  • Wpływ informacji zwrotnej na proces uczenia się,
  • 9 autorskich warunków, kiedy informacja zwrotna działa – GIC-wko,
  • Jak przyjmować informację zwrotną od rodziców, uczniów,
  • Jak przygotować uczniów na przyjmowanie komunikatów o postępach w nauce,
  • Wykorzystanie biznesowych modeli feedbacku na zebraniach z rodzicami,
  • Pula inspirujących pomysłów do wykorzystania na lekcjach.

Korzyści: Uczestnicy mają możliwość praktycznego doświadczania działania informacji zwrotnej podczas warsztatu, otrzymają pakiet materiałów z wiedzą, instrukcjami i scenariuszami do wykorzystania np. na godzinie wychowawczej lub zajęciach z doradztwa zawodowego.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Anna Krajewska – trener biznesu, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem.  Absolwentka Pedagogiki Pracy WSP ZNP, Kompetencji Psychologicznych i Negocjacyjnych SGH oraz Akademii Trenerów Biznesu. Autorka podręcznika i ćwiczeń „Kompetencje personalne i społeczne” (MEN51/2015), materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz wielu artykułów i kursów e-learningowych. Prowadzi warsztaty z młodzieżą, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia akademickie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Głównym tematem jej szkoleń są kompetencje społeczne, nowoczesne metody dydaktyczne oraz informacja zwrotna.