Empatia w komunikacji opartej na poszanowaniu granic – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 179 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów i terapeutów.

Opis: Uczestnicy będą zapoznają się z metodą stosowania empatii w trudnych dla nich rozmowach, kiedy chcą w bezpieczny i pokojowy sposób chronić swoje granice. Szkolenie przygotowano w oparciu o zdobycze najnowszej wiedzy z dziedziny neuropsychologii. Praca w grupach poprzez platformę ZOOM pozwoli na praktykę i doświadczenie zdobytej wiedzy.

Program szkolenia:

 1. Neurobiologiczne podstawy komunikacji w stresie i rola neuroplastyczności. Lewa i prawa półkula mózgu w komunikacji z innymi i co z tego wynika dla efektu rozmowy.
 2. Czym jest komunikacja oparta na potrzebach?
 3. Uświadomienie różnicy między uczuciami prawdziwymi i rzekomymi (myślami w masce uczuć).
 4. Odpowiedzialność za emocje własne i cudze.
 5. 4 kroki pokojowej komunikacji ścieżką rezonansu empatycznego i szczerości.
 6. 4 możliwości empatycznej reakcji na to co widzimy lub słyszymy – Jak radzić sobie z ty, co dla nas trudne ze strony innych ?
 7. Jak w trudnej rozmowie spojrzeć inaczej i zamiast przeciwnika zobaczyć osobę poszukującą kontaktu? Metoda 4 krzeseł.
 8. Jak budować konstruktywne komunikaty zwrotne by nie wzbudzać agresji.
 9. Wspólne omówienie wyników pracy w grupach. Podsumowanie.

Korzyści: 

 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu,
 • Zwiększenie własnej skuteczności zawodowej poprzez poprawę funkcjonowania w stresie,
 • Podniesienie efektywności pracy w systemie dziecko-rodzice,
 • Podniesienie poziomu umiejętności rozwiazywania trudnych sytuacji pomiędzy członkami zespołu Poradni.

Materiały szkoleniowe: potrzebne do realizacji warsztatu zostaną przygotowane i dostarczone elektronicznie przez osobę prowadzącą warsztat. Wydruk materiałów po stronie Klienta.

 • Schemat 4 kroków pokojowej komunikacji.
 • Schemat pomocniczy-w jaki sposób świadomie korzystać z neurobiologicznego modelu pracy mózgu w komunikacji.
 • Model konstruktywnego komunikatu opartego na empatii.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Dr Anna Augustyn - Executive Corporate Coach, Członek International Coaching Federation (ICF), Licencjonowana Coach LMI®, TROP®, trenerka I coach zespołowa. Terapeutka ACT. Jest absolwentką Wydzialu Biologii na Uniwersytecie Warszawskim i doktorem farmakologii klinicznej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarzadzania i Marketingu. Anna łączy sześcioletnie doświadczenie w pracy na uczelni z dziesięcioletnim stażem pracy w renomowanych firmach branży farmaceutycznej, w tym na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży i Marketingu wiodących korporacji farmaceutycznych, a także sektora B2B. Potrafiła sprostać wymaganiom pracodawców, miedzy innymi poprzez umiejętne opracowywanie i wdrażanie metod pracy zespołu. W 2004 roku stworzyła własną firmę - Augustyn Consulting. Anna od ponad dziesięciu lat realizuje kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze dla międzynarodowych firm, prowadzi też własną praktykę w Gabinecie terapii ACT i Coachingu z klientami indywidulanymi. Specjalizuje się w takich dziedzinach jak: zapobieganie wypaleniu zawodowemu, budowanie elastyczności psychologicznej, optymalizacja osobistej skuteczności pracy, komunikacja oparta na empatii i szczerości, zarządzanie stresem, life/work balance, coaching kariery.