Emocje w pracy nauczyciela – sprzymierzeńcy czy wrogowie? – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 21 października 2021 r. (17:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 179 zł

  Grupa docelowa: Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli uczących na różnych stopniach kształcenia.

  Opis: Nauczyciele, którzy rozumieją swoje emocje oraz emocje innych osób, mają wysokie kompetencje społeczne, dzięki którym zyskuje na jakości ich aktywność zawodowa. Kompetencje emocjonalne są pomocne w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, ale także (a może przede wszystkim) w rozwijaniu zasobów i potencjałów uczniów. Każda sprawność pociąga jednak za sobą określone koszty. W przypadku nauczycieli dochodzi do przeciążenia mechanizmów przetwarzania emocjonalnego, którego konsekwencją bywa wypalenie zawodowe, a nawet depresja… Dlatego tak ważna jest praca z emocjami i rozwijanie wiedzy i umiejętności skoncentrowanych na tych aspektach pracy nauczyciela.

  Program:

  1. Emocja a nastrój i temperament.
  2. Funkcje emocji.
  3. Teoria konstruowania emocji Lisy Feldman Barret.
  4. Kontrolowanie negatywnych emocji i pomnażanie pozytywnych.
  5. Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela.
  6. Uwarunkowania i konsekwencje wypalenia zawodowego.

  Korzyści:

  • Dowiesz się czym jest jest emocja i co odróżnia emocje od nastroju czy temperamentu?
  • Jaką funkcję pełnią emocje?
  • Na czym polega konstruowanie emocji według teorii Lisy Feldman Barret?
  • Jak mądrze kontrolować negatywne emocje?
  • Jak wzmacniać i pomnażać pozytywne emocje?
  • Jakie jest znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy nauczyciela?
  • Jakie są uwarunkowania i konsekwencje wypalenia zawodowego?
  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Nina Gralczyk – nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Prezeska Fundacji ANKRA.