Emocje w pracy nauczyciela – sprzymierzeńcy czy wrogowie? – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 179 zł

Grupa docelowa: Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli uczących na różnych stopniach kształcenia.

Opis: Nauczyciele, którzy rozumieją swoje emocje oraz emocje innych osób, mają wysokie kompetencje społeczne, dzięki którym zyskuje na jakości ich aktywność zawodowa. Kompetencje emocjonalne są pomocne w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, ale także (a może przede wszystkim) w rozwijaniu zasobów i potencjałów uczniów. Każda sprawność pociąga jednak za sobą określone koszty. W przypadku nauczycieli dochodzi do przeciążenia mechanizmów przetwarzania emocjonalnego, którego konsekwencją bywa wypalenie zawodowe, a nawet depresja... Dlatego tak ważna jest praca z emocjami i rozwijanie wiedzy i umiejętności skoncentrowanych na tych aspektach pracy nauczyciela.

Program:

 1. Emocja a nastrój i temperament.
 2. Funkcje emocji.
 3. Teoria konstruowania emocji Lisy Feldman Barret.
 4. Kontrolowanie negatywnych emocji i pomnażanie pozytywnych.
 5. Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela.
 6. Uwarunkowania i konsekwencje wypalenia zawodowego.

Korzyści:

 • Dowiesz się czym jest jest emocja i co odróżnia emocje od nastroju czy temperamentu?
 • Jaką funkcję pełnią emocje?
 • Na czym polega konstruowanie emocji według teorii Lisy Feldman Barret?
 • Jak mądrze kontrolować negatywne emocje?
 • Jak wzmacniać i pomnażać pozytywne emocje?
 • Jakie jest znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy nauczyciela?
 • Jakie są uwarunkowania i konsekwencje wypalenia zawodowego?
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Nina Gralczyk - nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Prezeska Fundacji ANKRA.