Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas nauki zdanej – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 169 zł

Program szkolenia:

  1. Specjalne i specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów.
  2. Problemy i wyzwania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji online.
  3. Indywidualizacja procesu kształcenia w edukacji online.
  4. Metody aktywizujące i wizualizacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji zdalnej.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/