Dokąd i kiedy skierować dziecko z trudnościami emocjonalnymi i jak to powiedzieć rodzicom? – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
 
💰Cena: 189 zł

Odbiorcy: Nauczyciele, specjaliści, terapeuci, logopedzi pracujący z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej.

Opis: Podczas szkolenia omówione będą najczęściej spotykane trudności u dzieci, ale również te rzadziej spotykane. Szkolenie ma na celu naukę rozpoznawania problemów emocjonalnych u uczniów oraz poszukiwania dla nich wsparcia. Zauważenie trudności wiąże się ze spotkaniami z rodzicami dziecka, które najczęściej obciążone są dużym ładunkiem emocjonalnym. Co robić, aby prawidłowo przekazać informację, że zachowanie się dziecka nas niepokoi? A może stawiamy diagnozę na wyrost? Jaka jest rola nauczyciela w dbaniu o zdrowie psychiczne wychowanków?

Korzyści: umiejętność rozpoznawania trudności emocjonalnych u dzieci, ćwiczenie konkretnych rozmów na temat trudności dziecka z dzieckiem i rodzicami, umiejętność współpracy z innymi specjalistami, umiejętność profesjonalnego wypowiadania się o zauważonych u dziecka trudnościach.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Monika Perkowska – psycholog dziecięcy, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin. Na co dzień pracuje w poradni psychoterapeutycznej, gdzie pomaga rodzinom i dzieciom lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje. Współpracuje z lekarzem psychiatrą i innymi specjalistami. W pracy psychoterapeutycznej integruje podejście systemowe, psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne. Regularnie korzysta z superwizji. Ukończyła również własną psychoterapię szkoleniową.