Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 300 zł

Odbiorcy: Zarówno do nauczycieli rozpoczynających drogę awansu zawodowego, jak i nauczycieli, którzy są w trakcie trwania stażu.

Program szkolenia:

 1. Procedura awansu zawodowego w świetle prawa oświatowego.
 2. Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 3. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego.
 4. Dokumentowanie przebiegu stażu.
 5. Sprawozdanie za okres stażu.
 6. Dokumentacja dołączona do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Prezentacja dorobku zawodowego.
 8. Rozmowa przeprowadzana przez komisję kwalifikacyjną.

Korzyści:

 • Poznasz akty prawne regulujące procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Nauczysz się opracowywać plan rozwoju zawodowego i przygotowywać sprawozdanie po zakończeniu stażu.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie przygotowywania dokumentacji stażowej.
 • Dowiesz się, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne.
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzące:

 • Anna Moreń - ekspertka do spraw awansu zawodowego nauczycieli z listy ekspertów MEN, nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, wieloletnia wicedyrektorka szkoły średniej.
 • Nina Gralczyk - nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Prezeska Fundacji ANKRA.