Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 25 sierpnia 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 300 zł

  Odbiorcy: Zarówno do nauczycieli rozpoczynających drogę awansu zawodowego, jak i nauczycieli, którzy są w trakcie trwania stażu.

  Program szkolenia:

  1. Procedura awansu zawodowego w świetle prawa oświatowego.
  2. Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  3. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego.
  4. Dokumentowanie przebiegu stażu.
  5. Sprawozdanie za okres stażu.
  6. Dokumentacja dołączona do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
  7. Prezentacja dorobku zawodowego.
  8. Rozmowa przeprowadzana przez komisję kwalifikacyjną.

  Korzyści:

  • Poznasz akty prawne regulujące procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  • Nauczysz się opracowywać plan rozwoju zawodowego i przygotowywać sprawozdanie po zakończeniu stażu.
  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie przygotowywania dokumentacji stażowej.
  • Dowiesz się, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne.
  • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzące:

  • Anna Moreń – ekspertka do spraw awansu zawodowego nauczycieli z listy ekspertów MEN, nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, wieloletnia wicedyrektorka szkoły średniej.
  • Nina Gralczyk – nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Prezeska Fundacji ANKRA.