Asertywna komunikacja w szkole – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 280 zł

CEL: Dostarczenie nauczycielom narzędzi asertywnej komunikacji z uczniami i rodzicami.

OPIS: Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającej się szkoły w kontekście rozwoju kompetencji społecznych. Dostarcza nauczycielom także narzędzi do zadbania o rozwój własnych kompetencji osobistych, społecznych, jak również narzędzi do kształtowania postaw asertywnych swoich uczniów. Warsztat uwzględnia zdalna szkołę i lekcje on-line.

Szkolenie przewidziane jest jako całodniowe, 6 godzin dydaktycznych, w formie warsztatu on-line.

KORZYŚCI:
W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość praktycznego treningu asertywnej komunikacji, poznają własną mapę asertywności, otrzymają pakiet interaktywnych materiałów dydaktycznych z wiedzą, instrukcjami i scenariuszami do wykorzystania na lekcjach.

PROGRAM:

  • Ważne elementy procesu komunikacji, które mówią o tym, czy jesteśmy asertywni
  • Fakty i mity o asertywności
  • Ćwiczenia asertywnego porozumiewania się
  • Stanowcze egzekwowanie zadań
  • Asertywne wyrażanie złości i innych emocji, dla których „nie ma miejsca w szkole”
  • Osobista mapa asertywności
  • Wprowadzanie asertywnych zasad na lekcjach on-line
Uczestnik szkolenia otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Anna Krajewska – trener biznesu, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem.  Absolwentka Pedagogiki Pracy WSP ZNP, Kompetencji Psychologicznych i Negocjacyjnych SGH oraz Akademii Trenerów Biznesu. Autorka podręcznika i ćwiczeń „Kompetencje personalne i społeczne” (MEN51/2015), materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz wielu artykułów i kursów e-learningowych. Prowadzi warsztaty z młodzieżą, szkolenia dla nauczycieli i zajęcia akademickie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Głównym tematem jej szkoleń są kompetencje społeczne, nowoczesne metody dydaktyczne oraz informacja zwrotna.