Artystyczne zabawy w przedszkolu i szkole – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 149 zł

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

B. Way tak pisze o roli, jaką pełni sztuka wobec człowieka: „Radość płynąca ze sztuki i docenienia jej wartości leży w zasięgu ręki każdego człowieka, dla każdego jest to możliwe w inny sposób, dla każdego wiąże się z pewnym zaspokojeniem owych wyższych aspektów realizacji osobowości.”

W programie szkolenia poznacie gotowe rozwiązania jak zwiększyć zaangażowanie ucznia w proces twórczy – poszukiwanie nowych pomysłów, wzrost motywacji do działania, wzrost staranności wykonywanych prac.

Dowiesz się jak poprzez techniki arteterapeutyczne osiągnąć wzrost czasu koncentracji i uwagi uczniów. Zapoznasz się z metodami poprawy relacji w grupie i jak kreować postępy dzieci w zdolnościach komunikacyjnych – nawiązywaniu prawidłowych relacji.

Zapoznasz się z technikami wyciszenia ucznia na zajęciach i poza nimi oraz nabywania większej sprawności w uzewnętrznianiu swoich uczuć w formie działalności plastycznej.

Na szkoleniu dowiesz się jak osiągnąć:

  • rozpoznawanie i uzewnętrznianie emocji przy pomocy języka sztuki prowadzące do wyciszenia i poprawy jakości życia;
  • rozwijanie kreatywności;
  • motywowanie do rozwoju poprzez proces twórczy – stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych i eksperymentowania z nimi;
  • zaspokojenie poczucia samorealizacji i akceptacji;
  • kształtowanie wrażliwości plastycznej, rozwijanie wrażliwości zmysłowej;
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupie i wzrost umiejętności komunikowania się;
  • czynny wypoczynek – funkcja rekreacyjna sztuki.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),

Prowadząca: Małgorzata Kowalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/