Jak nakłonić do nauki uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim?- szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 7 grudnia 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 24 stycznia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 169 zł

  Odbiorcy: Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, pedagodzy i terapeuci.

  Cel szkolenia: Dostarczenie wiedzy niezbędnej do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim. Poznanie sposobów pracy z uczniem, dobór odpowiednich metod i form pracy, realizacja obowiązującej podstawy programowej w sposób twórczy.

  Program szkolenia:

  1. Poznanie możliwości intelektualne ucznia.
  2. Charakterystyka funkcjonowania ucznia w szkole.
  3. Metody i formy pracy z uczniem.
  4. Motywowanie ucznia.
  5. Realizowanie podstawy programowej, dostosowanie materiału.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/