Choroby otępienne. Diagnoza i terapia chorych – szkolenie on-line

 
Brak zaplanowanych szkoleń
 
💰Cena: 159 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do logopedów, psychologów, terapeutów zajęciowych, lekarzy. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zespołów otępiennych pod kątem diagnozy i terapii chorych. Przedstawienie teoretycznych zagadnień dotyczących typologii otępień oraz diagnoza i terapia chorób otępiennych. Prezentacja stosowanych form terapii, dobór metod i narzędzi.

Program:
1. Charakterystyka wybranych chorób otępiennych.
2. Diagnoza różnicowa wybranych zespołów otępiennych.
3. Badania przesiewowe i diagnostyczne.
4. Proces terapeutyczny chorego.
5. Choroby rzadkie w otępieniach.
6. Analiza prezentowanych przypadków.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Agnieszka Salon, mgr (filologia polska, specjalność pedagogiczna), ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii oraz studia psychogeriatryczne z elementami neuropsychologii w MCKP Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień zajmuje się pracą z osobami po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych oraz z pacjentami z chorobą otępienną. Pracuje jako neurologopeda w szpitalu specjalistycznym w Krakowie na oddziale neurologii oraz prowadzi prywatną praktykę. Obszar jej zainteresowań badawczych to ludzie starsi i starzy. Brała czynny udział w konferencjach naukowych i publikowała artykuły na temat opieki nieformalnej i sytuacji opiekunów nieformalnych w Polsce w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Obecnie jest w trakcie studiów psychologicznych.