Śpiączka – co logopeda powinien wiedzieć zanim rozpocznie terapię logopedyczną – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 179 zł

Odbiorcy: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, opiekunowie.

Opis: Omówimy fakty i mity dotyczące zagadnienia śpiączki, stanu wegetatywnego i stanu minimalnej  świadomości.  Poznamy metody diagnozowania i terapii zaburzeń mowy osób porażonych czterokończynowo z afonią. Przedstawimy propozycję ćwiczeń logopedycznych dla osób w śpiączce.

Program szkolenia:

 1. Śpiączka i inne stany ilościowe zaburzeń świadomości.
 2. Fakty i mity dotyczące śpiączki.
 3. Logopeda u Osoby w śpiączce.
 4. Prawidłowa diagnoza zaburzeń komunikowania się.
 5. Przygotowanie terapii logopedycznej.
 6. Wykorzystanie sprzętów logopedycznych i eyetrackerów.

Korzyści:

 • zapoznanie się z zagadnieniami śpiączki, stanu wegetatywnego, stanu minimalnej świadomości;
 • poznanie zagadnień min. porażenia mięśni obwodowych, rurki tracheotomijnej, dysfagii.
 • umiejętność różnicowania stanów świadomości;
 • umiejętność dobrania metod diagnozowania zaburzeń komunikacji (afazja, anartria);
 • poznanie zastosowania eyetrackerów;
 • umiejętność dobrania odpowiednich metod terapii logopedycznej.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: dr Agnieszka Kwiatkowska, neurologopeda, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, prezes Fundacji JESZCZE DOPNĘ SWEGO, biegły sądowy w dziedzinie logopedia specjalność: ocena świadomości oraz komunikacji osób w śpiączce, stanie wegetatywnych, stanie minimalnej świadomości, zespole zamknięcia, porażonych czterokończynowo bez logicznego kontaktu. „Terapia neurologopedyczna z osobami w stanie obniżonej świadomości, stanie wegetatywnym czy zespole zamknięcia to moja pasja. Kocham to co robię, bardzo lubię spotykać się z moimi Pacjentami i pomagać Im dać sygnał do świata, że są tam zamknięci w więzieniu swoich ciał. Całe moje zawodowe życie to terapia logopedyczna osób wybudzonych ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości oraz dorosłych z afazją czy dyzartrią. Chcąc dzielić się swoją wiedzą, szczególnie praktyczną wygłosiłam na konferencjach kilkanaście prelekcji na temat osób z ilościowymi zaburzeniami świadomości oraz ich możliwości komunikacji z otoczeniem. Przeprowadziłam wiele szkoleń i warsztatów szczególnie z zastosowania systemu C-Eye I System Sensor. Kształciłam i nadal kontynuuje pracę ze studentami z Uniwersytetów w Bydgoszczy i Toruniu. Jestem współautorką książki „Komputerowe oko świadomości”.