Śpiączka – co logopeda powinien wiedzieć zanim rozpocznie terapię logopedyczną – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 12 listopada 2022 r. (09:00 - 12:00)
 • 💰Cena: 179 zł

  Odbiorcy: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, opiekunowie.

  Opis: Omówimy fakty i mity dotyczące zagadnienia śpiączki, stanu wegetatywnego i stanu minimalnej  świadomości.  Poznamy metody diagnozowania i terapii zaburzeń mowy osób porażonych czterokończynowo z afonią. Przedstawimy propozycję ćwiczeń logopedycznych dla osób w śpiączce.

  Program szkolenia:

  1. Śpiączka i inne stany ilościowe zaburzeń świadomości.
  2. Fakty i mity dotyczące śpiączki.
  3. Logopeda u Osoby w śpiączce.
  4. Prawidłowa diagnoza zaburzeń komunikowania się.
  5. Przygotowanie terapii logopedycznej.
  6. Wykorzystanie sprzętów logopedycznych i eyetrackerów.

  Korzyści:

  • zapoznanie się z zagadnieniami śpiączki, stanu wegetatywnego, stanu minimalnej świadomości;
  • poznanie zagadnień min. porażenia mięśni obwodowych, rurki tracheotomijnej, dysfagii.
  • umiejętność różnicowania stanów świadomości;
  • umiejętność dobrania metod diagnozowania zaburzeń komunikacji (afazja, anartria);
  • poznanie zastosowania eyetrackerów;
  • umiejętność dobrania odpowiednich metod terapii logopedycznej.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: dr Agnieszka Kwiatkowska, neurologopeda, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, prezes Fundacji JESZCZE DOPNĘ SWEGO, biegły sądowy w dziedzinie logopedia specjalność: ocena świadomości oraz komunikacji osób w śpiączce, stanie wegetatywnych, stanie minimalnej świadomości, zespole zamknięcia, porażonych czterokończynowo bez logicznego kontaktu. „Terapia neurologopedyczna z osobami w stanie obniżonej świadomości, stanie wegetatywnym czy zespole zamknięcia to moja pasja. Kocham to co robię, bardzo lubię spotykać się z moimi Pacjentami i pomagać Im dać sygnał do świata, że są tam zamknięci w więzieniu swoich ciał. Całe moje zawodowe życie to terapia logopedyczna osób wybudzonych ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości oraz dorosłych z afazją czy dyzartrią. Chcąc dzielić się swoją wiedzą, szczególnie praktyczną wygłosiłam na konferencjach kilkanaście prelekcji na temat osób z ilościowymi zaburzeniami świadomości oraz ich możliwości komunikacji z otoczeniem. Przeprowadziłam wiele szkoleń i warsztatów szczególnie z zastosowania systemu C-Eye I System Sensor. Kształciłam i nadal kontynuuje pracę ze studentami z Uniwersytetów w Bydgoszczy i Toruniu. Jestem współautorką książki „Komputerowe oko świadomości”.