Dziewczynka z zespołem Retta u logopedy – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 169 zł

Odbiorcy: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, opiekunowie.

Opis: Porozmawiamy o zespole Retta, o charakterystycznych cechach i trudnościach z jakimi zmagają się te dziewczynki. Zapoznamy się z metodami i urządzeniami wspomagającymi terapię mowy. Dowiemy się od czego rozpocząć terapię z dziewczynkami. Poznamy sposoby terapii logopedycznej.

Program szkolenia:

  1. Zespół Retta – ogólne informacje.
  2. Trudności w funkcjonowaniu Dziewczynek z zespołem Retta.
  3. Wykorzystanie ruchów oczu do terapii i komunikacji.
  4. Różne sposoby komunikacji.
  5. Terapia logopedyczna.
  6. Zespół Retta – okiem logopedy i rodziny.

Korzyści: 

  • większa wiedza na temat zespołu Retta,
  • poznanie metod komunikacji z dziewczynkami z zespołem Retta,
  • umiejętność dobrania odpowiedniej terapii logopedycznej,
  • uświadomienie konieczności holistycznego podejścia do terapii dziewczynek.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Dr Agnieszka Kwiatkowska, neurologopeda, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, prezes Fundacji JESZCZE DOPNĘ SWEGO, biegły sądowy w dziedzinie logopedia specjalność: ocena świadomości oraz komunikacji osób w śpiączce, stanie wegetatywnych, stanie minimalnej świadomości, zespole zamknięcia, porażonych czterokończynowo bez logicznego kontaktu. „Terapia neurologopedyczna z osobami w stanie obniżonej świadomości, stanie wegetatywnym czy zespole zamknięcia to moja pasja. Kocham to co robię, bardzo lubię spotykać się z moimi Pacjentami i pomagać Im dać sygnał do świata, że są tam zamknięci w więzieniu swoich ciał. Całe moje zawodowe życie to terapia logopedyczna osób wybudzonych ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości oraz dorosłych z afazją czy dyzartrią. Chcąc dzielić się swoją wiedzą, szczególnie praktyczną wygłosiłam na konferencjach kilkanaście prelekcji na temat osób z ilościowymi zaburzeniami świadomości oraz ich możliwości komunikacji z otoczeniem. Przeprowadziłam wiele szkoleń i warsztatów szczególnie z zastosowania systemu C-Eye I System Sensor. Kształciłam i nadal kontynuuje pracę ze studentami z Uniwersytetów w Bydgoszczy i Toruniu. Jestem współautorką książki „Komputerowe oko świadomości”.