Dyspraksja rozwojowa, apraksja oralna. Postępowanie w terapii logopedycznej i pedagogicznej. Rekomendowane strategie terapeutyczne – szkolenie online

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 189 zł

Odbiorcy: logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej,  fizjoterapeuci, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele,  rodzice.

Opis: Szkolenie przedstawiające istotę zaburzeń o charakterze dyspraksji rozwojowej i apraksji oralnej, ich przyczyny oraz  to w jaki sposób rozpoznać  i wspierać dzieci z  takimi  trudnościami. Pomocne do pracy z dziećmi z dyspraksją rozwojową, ORM, niedokształceniem mowy o typie afazji, z zaburzeniami koordynacji, koncentracji,  dysgrafią. 

Cele: Przekazanie  teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z dziećmi z dyspraksją rozwojową  i apraksją oralną. Omówienie rekomendowanych sposobów postępowania terapeutycznego w kontekście stymulowania rozwoju mowy, artykulacji, pracy ręki, motoryki dużej,  planowania ruchowego, organizacji aktywności

Program szkolenia:

 1. Praksja, dyspraksją rozwojowa, apraksja oralna, kinestezja artykulacyjna-  istota, różnice, konsekwencje niedoborów.
 2. Ideacja, planowanie motoryczne, sekwencyjność ruchowa jako składowe praksji ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowanie ruchów ręki i artykulatorów.
 3. Co cechuje dziecko z dyspraksją rozwojową?
 4. Wybrane teorie uczenia - uczenie motoryczne vs deklaratywne w kontekście pracy z dzieckiem z dyspraksją rozwojową i apraksją oralną.
 5. Czucie głębokie i powierzchniowe, pamięć mięśniowa i ich rola w kontekście uczenia motorycznego (p.w. artykulacja, praca ręki).
 6. Obserwacja i ocena składowych funkcji i umiejętności.
 7. Ocena oraz symptomy zaburzeń praksji oralnych.
 8. Potrzeby dziecka z dyspraksją rozwojową i apraksją oralną.
 9. Założenia terapii, rekomendowane strategie postępowania terapeutycznego, ćwiczenia, aktywności usprawniające mowę, praksję oralną i planowanie ruchów  ręki i całego ciała.
 10. Zalecenia dla rodziców i nauczycieli do pracy z dzieckiem z dyspraksją rozwojową i apraksja oralną.
 11.  

Korzyści: 

 • Posiadanie wiedzy dotyczącej objawów, specyfiki oraz wytycznych do pracy z dziećmi z dyspraksją rozwojową i apraksją oralną.
 • Poznanie rekomendowanych sposobów postępowania terapeutycznego w kontekście stymulowania rozwoju mowy, artykulacji, pracy ręki, motoryki dużej, planowania ruchowego, organizacji działań.
 • Poznanie strategii wspierających dzieci z dyspraksją rozwojową w codziennym życiu.

Informacje o materiałach: Uczestnicy szkolenia otrzymują:  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, materiały z treścią szkolenia.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Violetta Podsiadła–Kabacińska - Neuro i surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT- Bobath, diagnosta dysleksji rozwojowej, provider Neuroflow, terapeuta karmienia, terapeuta ręki. Jest certyfikowanym diagnostą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, Trenerem Umiejętności Społecznych.  Od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi wychodząc naprzeciw ich potrzebom psychofizycznym. Zajmuje się diagnozą przyczyn trudności oraz terapią zaburzeń rozwojowych dzieci, w tym mowy o różnym podłożu, poboru pokarmu, Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD), sensorycznego, dysleksji rozwojowej, dojrzałości szkolnej. Bliska jest jej idea niedyrektywnej pracy z dziećmi, wspieranie i budowanie  ich kompetencji, a także wspieranie kompetencji rodzicielskich.  Asystowała  na szkoleniach i kursach m.in. modułach neurologopedycznych kursu NDT Bobath dotyczących diagnostyki i terapii neurologopedycznej. Opracowała autorskie kilku modułowe szkolenie WERBOsensoMOTORYKA ®. Ukończyła wiele kursów i szkoleń doskonalących i kwalifikacyjnych z zakresu pracy z dziećmi i ich rodzicami.