Anartria czy afazja całkowita? Eye tracker w diagnozie – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 3 października 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 179 zł

  Odbiorcy: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, opiekunowie.

  Opis: Zapoznamy się z metodami i urządzeniami wspomagającymi rozróżnienie anartrii i afazji całkowitej.  Zaprezentujemy jak prawidłowo przeprowadzić diagnozę u osób nie komunikujących się werbalnie. Omówimy wpływ prawidłowej diagnozy na zaplanowanie terapii mowy.

  Program szkolenia:

  1. Anartria to nie choroba.
  2. Obwodowy układ nerwowy.
  3. Anartria a afazja całkowita.
  4. Eye Tracking – zasady działania i wykorzystania.
  5. Badanie funkcji językowych przy wykorzystaniu C-Eye i Systemu Tobii.
  6. Wykorzystanie Eye Trackera do wspomagania terapii dzieci i dorosłych z anartrią/dyzartrią.
  7. Elementy terapii anartrii u dzieci i dorosłych.

  Korzyści:

  • umiejętność różnicowania afazji całkowitej i anartrii,
  • umiejętność dobrania metod diagnozowania zaburzeń komunikacji (afazja, anartria),
  • poznanie zastosowania eye trackerów w diagnozie,
  • umiejętność dobrania odpowiednich metod terapii logopedycznej.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: dr Agnieszka Kwiatkowska, neurologopeda, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, prezes Fundacji JESZCZE DOPNĘ SWEGO, biegły sądowy w dziedzinie logopedia specjalność: ocena świadomości oraz komunikacji osób w śpiączce, stanie wegetatywnych, stanie minimalnej świadomości, zespole zamknięcia, porażonych czterokończynowo bez logicznego kontaktu. „Terapia neurologopedyczna z osobami w stanie obniżonej świadomości, stanie wegetatywnym czy zespole zamknięcia to moja pasja. Kocham to co robię, bardzo lubię spotykać się z moimi Pacjentami i pomagać Im dać sygnał do świata, że są tam zamknięci w więzieniu swoich ciał. Całe moje zawodowe życie to terapia logopedyczna osób wybudzonych ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości oraz dorosłych z afazją czy dyzartrią. Chcąc dzielić się swoją wiedzą, szczególnie praktyczną wygłosiłam na konferencjach kilkanaście prelekcji na temat osób z ilościowymi zaburzeniami świadomości oraz ich możliwości komunikacji z otoczeniem. Przeprowadziłam wiele szkoleń i warsztatów szczególnie z zastosowania systemu C-Eye I System Sensor. Kształciłam i nadal kontynuuje pracę ze studentami z Uniwersytetów w Bydgoszczy i Toruniu. Jestem współautorką książki „Komputerowe oko świadomości”.