Województwo śląskie

Projekt: „Bez barier, bez granic” - realizowany przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.

 

Uwaga: ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń nie gwarantujemy miejsca w projekcie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie nauczycieli, wychowawców, terapeutów, opiekunów, studentów pracujących, rodziców z województwa śląskiego - szczególnie z subregionu zachodniego i południowego.

Subregion zachodni – obejmuje: powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski, miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.
Subregion południowy – obejmuje: powiat bielski, cieszyński, żywiecki, miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała
     Istnieje możliwość udziału osób z innych powiatów (tylko 20 osób, liczy się kolejność złożenia poprawnie wypełnionych dokumentów)
Projekt skierowany jest do osób pracujących zamieszkujących na terenie wskazanych powiatów (umowa o pracę, umowa zlecenie, dzieło, działalność gospodarcza).
Wykształcenie nie ma znaczenia, zachęcamy do udziału osoby zainteresowane szkoleniem, chcące z własnej woli podnieść swoje kwalifikacje.

 

W ramach projektu realizowane będzie szkolenie Terapia Ręki i Stopy I i II stopień.

W ramach bonusu uczestnik szkolenia weźmie udział w szkoleniach:

 1. Bajkoterapia
 2. Neurodydaktyka
 3. Praca z dzieckiem z ZA
 4. Google Apps w pracy nauczyciela.

Łączna liczba h to 38 godz. szkoleniowych, zajęcia on-line, godziny popołudniowe lub weekendy.

 

Uczestnik otrzymuje certyfikat Terapeuty ręki i stopy I i II stopnia oraz 4 dodatkowe certyfikaty za udział w w/w szkoleniach. Udział w dodatkowych szkoleniach jest obowiązkowy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zobowiązany jest do udziału w egzaminie online. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani o zasadach egzaminu. Egzamin jest tylko z treści szkolenia i udostępnionych materiałów.

 

Po zgłoszeniu się przez formularz otrzymasz maila z dalszymi instrukcjami i dokumentacją.

 

Kontakt: instytut@cognitus.pl

Tel. 570 919 932 Małgorzata Kowalska

 

Formularz zgłoszeniowy

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.


  Szkolenie: Terapeuta ręki


  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (*)

  Miejscowość (*)

  Powiat (*)

  Subregion zachodni – obejmuje: powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski, miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

  Subregion południowy – obejmuje: powiat bielski, cieszyński, żywiecki, miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała

  Wykształcenie (*)

  Adres email (*)

  Telefon (*)

  Adres do korespondencji (*)


  Dane uzupełniające

  Miejsce pracy

  Nazwa instytucji

  Adres:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i badania jakości po projekcie, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, projektach oraz wydarzeniach

  W przypadku wzięcia udziału w projekcie, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas projektu zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.