Terapeuta Orofacjalny z Pasją!

„Terapeuta orofacjalny”

Program zakłada przeprowadzenie szkoleń w wymiarze 30 godzin.

Po zrealizowaniu szkoleń Uczestnik otrzymuje certyfikat „Terapeuty orofacjalnego z pasją” oraz w profesjonalny sposób poszerza swój warsztat terapeutyczny.  Program międzynarodowy we współpracy i z akredytacją międzynarodowych praktyków i badaczy m.in. nasz program wspiera Natasha Campbell-McBride, autorka diety GAPS.

Realizacją szkoleń w formie zajęć on-line (30 godzin)

 Cele szkoleń:

 1. Poznanie szerokiego zakresu możliwości pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia w usprawnianiu kompleksu ustno-twarzowego rozumianym całościowo.
 2. Rozwijanie warsztatu pracy o nowe możliwości diagnozy i terapii sfery orofacjalnej:

- odruchowe reakcje oralne,

- oddychanie,

- kształtowanie rozwoju sfery orofacjalnej,

- funkcje: połykania, gryzienia, żucia.

 1. Omówienie najważniejszych-bazowych zagadnień związanych z rozwojem kompleksu ustno-twarzowego.
 2. Zapoznanie pracownika z kompleksowym programem wsparcia dziecka w  zakresie funkcji połykania, gryzienia, żucia.
 3. Przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem sfery orofacjalnej.

Szkolenia realizowane będą w blokach – VI bloków tematycznych (w sumie 30 godzin)

Tematyka bloków:

 1. Fizjologia rozwoju sfery orofacjalnej.
 2. Odruchowe reakcje oralne.
 3. Badanie noworodka i niemowlęcia w aspekcie logopedycznym – wczesna diagnoza i wsparcie terapeutyczne.
 4. Oddychanie jako baza dla rozwoju artykulacji.
 5. Połykanie, gryzienie, żucie – diagnoza i usprawnianie.
 6. Budowa anatomiczna kompleksu ustno-twarzowego – norma a patologia okiem logopedy.

 

Efekty kształcenia:

1.Terapeuta  wzbogaca swoją wiedzę o holistyczne podejście do pracy z dzieckiem w aspekcie edukacyjno-poznawczym, uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka.

2.Terapeuta zdobywa wiedzę z zakresu szerokiej metodologii badania procesów rozwojowych dziecka oraz wsparcia jego rozwoju na poszczególnych etapach jego życia.

3.Terapeuta  poznaje szeroki wachlarz narzędzi i arkuszy  diagnostycznych, które wykorzysta w pracy z pacjentem.

4.Terapeuta nabywa umiejętności praktycznego i warsztatowego wsparcia dziecka w procesie rozwoju.

5.Terapeuta uzyskuje przygotowanie do podjęcia całościowej pracy z dzieckiem i jego rodziną, uwzględniając potrzeby wszystkich członków rodziny.

 

W niektórych projektach szkolenie zakończone jest egzaminem. (obecnie szkolenia dla subregionu leszczyńskiego)

 

Placówka, która przeszkoli swoich pracowników otrzymuje tytuł  „Placówka przyjazna dziecka”