Białystok: uzupełnienie danych

Dodatkowe dane do projektu

Prosimy o ponowne wprowadzenie danych do projektu

Formularz

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.


  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (*)

  Adres email (*)

  Telefon (*)

  Powiat (*)

  Wykształcenie (*)

  Adres zamieszkania (*)

  PESEL (*)

  Miejsce pracy

  Nazwa (*)

  Adres miejsca pracy (*)


  (*) Oświadczam, ze zgłaszam udział w trzech szkoleniach:

  1. Podstawy pracy w pakiecie Google Apps z bonusem Terapia ręki 1 stopień

  2. Zaawansowane techniki pracy w pakiecie Google Apss z bonusem Logorytmika 1 stopień

  3. TIK w dydaktyce z bonusem Terapia ręki 2 stopień oraz Logorytmika 2 stopień

  (*) Potwierdzam zapoznanie się z informacją, ze po udziale w trzech szkoleniach przysługuje mi prawo udziału w szkoleniu Trening Umiejętności Społecznych 1 i 2 stopień.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i badania jakości po projekcie, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, projektach oraz wydarzeniach

  W przypadku wzięcia udziału w projekcie, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas projektu zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.


  Wyrażam zgodę na przekazanie danych niezbędnych do procesu rekrutacji podmiotowi trzeciemu w celu dokończenia procesu rekrutacyjnego.