Regulamin Konkursu na Instagramie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest  NODN Cognitus Centrum Szkoleń, z siedzibą w Warszawie
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Instagram @szkoleniacognitus
 3. Konkurs rozpoczyna się 17 czerwca i kończy się 19 czerwca 2024 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 czerwca 2024 r. na żywo

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi: a) Zaobserwować profil @szkoleniacognitus na Instagramie. b) Skomentować pod postem konkursowym słowem "KONKURS".
 3. Jeden uczestnik może dodać tylko jeden komentarz. Wielokrotne komentarze nie zwiększają szansy na wygraną.

§3 Nagrody

 1. W konkursie zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają darmowe szkolenie TUS.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.
 3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez losowanie, które odbędzie się 19 czerwca 2024 r.
 4. Wyniki losowania zostaną opublikowane na profilu @szkolenia cognitus 19 czerwca 2024 r.

§4 Wyłonienie zwycięzców

 1. Losowanie zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Instagramie.
 3. W przypadku braku odpowiedzi od zwycięzcy w ciągu 2 dni od daty wysłania wiadomości, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia nowego zwycięzcy.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym poinformuje uczestników na profilu @szkoleniaognitus.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Instagramu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest NODN Cognitus Centrum Szkoleń.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed wzięciem udziału w konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną na Instagramie. Powodzenia!